'
;

Kumppanuus suojelussa

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on solminut kumppanuussopimuksia useiden erilaisten toimijoiden kanssa ratkaistakseen pakolaisten suojeluun, sijoittamiseen ja erilaisiin toimintoihin liittyviä keskeisiä haasteita. Täyttääkseen tehtävänsä tehokkaammin, UNHCR toimii yhdessä sekä toimeenpanevien että operatiivisten kumppaneiden kanssa.

Toimeenpanevia kumppaneita rahoittaa UNHCR. Operatiivisiksi kumppaneiksi kutsutaan organisaatioita, jotka eivät saa meiltä rahoitusta, mutta jotka toimivat keskeisessä roolissa pakolaiskysymyksissä. Yksi kumppanuusohjelmamme osa on Reach Out -ohjelma, joka perustettiin vuonna 1997 kohdattuamme vakavia vaikeuksia suojelutehtävämme täyttämisessä. Yhdysvalloissa 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden iskujen jälkeen ilmapiiri kotiseutunsa jättämään joutuneita kohtaan on muuttunut entistä vihamielisemmäksi, ja tarve pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden suojelulle ja puolustamiselle on kasvanut.