Oikeudellinen suojelu

UNHCR:n ydintehtävä on vuoden 1951 Geneven pakolaisyleissopimuksen nojalla varmistaa kotiseudultaan siirtymään joutuneiden väestöryhmien kansainvälinen suojelu ympäri maailman.

Organisaatiomme edistää pakolaisten perusihmisoikeuksien toteutumista ja varmistaa, että pakolaisia ei palauteta vastoin tahtoaan maahan, jossa he kohtaavat vainoa. Autamme heitä joko palaamaan kotimaahansa olosuhteiden salliessa, sijoittumaan siihen valtioon, johon he ovat paenneet, tai asettumaan johonkin kolmanteen maahan. Edistämme myös kansainvälisten pakolaissopimusten noudattamista, tuemme valtioita turvapaikkajärjestelmien kehittämisessä ja toimimme kansainvälisenä valvojana pakolaiskysymyksissä.

Säilöönotto

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten säilöönotto on yleistynyt useissa valtioissa, ja tällä on vakavia ja pitkäkestoisia seurauksia sekä yksilöille että perheille. UNHCR on huolestunut maahanmuuttajien, erityisesti lasten, lisääntyneistä säilöönotoista. Käsittelemme näitä käytäntöjä säilöönottoon liittyvän maailmanlaajuisen strategiamme “Global Strategy – Beyond Detention 2014-2019” (??) avulla. Tämän strategian tarkoituksena on tukea hallituksia toimimaan siten, että turvapaikanhakijoiden säilöönotto on poikkeuskäytäntö, ei tavanomainen toimintatapa.

Globaalin strategian viitekehyksessä työskentelemme hallitusten, kansainvälisten ja kansallisten kansalaisjärjestöjen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa ratkaistaksemme keskeiset haasteet ja huolenaiheet, joita valtioiden säilöönottolinjauksiin ja -käytäntöihin liittyy.

Strategian kolme pääasiallista tavoitetta ovat:

  • Lopettaa lasten säilöönotto
  • Varmistaa, että laissa ja käytännön toimeenpanossa on vaihtoehtoja säilöönotolle
  • Varmistaa, että säilöönoton ollessa välttämätöntä ja väistämätöntä, pidätysolosuhteet ovat kansainvälisten standardien mukaiset mm. siten, että UNHCR:llä tai sen kumppaneilla on pääsy maahanmuuttajien säilöönottotiloihin suorittamaan valvontaa.

Maailmanlaajuista strategiaa toteutetaan valtio- ja paikallistasolla kehittämällä erilliset kansalliset toimintasuunnitelmat. Toimintasuunnitelmat sisältävät joukon erityisiä toimia ja aloitteita, joita tulee edistää globaalien tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä toimia ja aloitteita ovat mm. oikeuksien puolustaminen, tietoisuuden lisääminen ja kampanjointi, yhteistyö ja valmiuksien parantaminen, kumppanuuksien vahvistaminen, informaation jakaminen, tiedonkeruu ja raportointi sekä tutkimus ja monitorointi. UNHCR on tunnistanut joukon maita, joiden kanssa alustavasti tarkistetaan säilöönottokäytänteitä ja vahvistetaan vaihtoehtoisten keinojen käyttöä. Näitä maita ovat muun muassa Kanada, Unkari, Indonesia, Liettua, Malesia, Malta, Meksiko, Thaimaa, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat ja Sambia. Seuraavan viiden vuoden aikana UNHCR suunnittelee laajentavansa osallistuvien valtioiden ryhmää.

Suojelupolitiikka ja oikeudellinen neuvonta

Vuoden 1951 yleissopimuksen ja sen vuonna 1967 kirjatun pöytäkirjan valvojana UNHCR:n etujen mukaista on asettaa organisaation oikeudelliset ja suojelupoliittiset tutkimustulokset päättäjien, tutkijoiden, asianajajien, tuomareiden, kansalaisjärjestöjen ja suuren yleisön saataville.

Kansainvälisen suojelun yksikkö ja sen alainen suojelupolitiikan ja oikeudellisen neuvonnan osasto ovat alkaneet toimittaa toimintapoliittista julkaisusarjaa, joka keskittyy oikeudelliseen tutkimukseen ja suojelupolitiikkaan. Vastaanotamme mielellämme kommentteja – ne voi toimittaa sähköpostiosoitteeseen Suojelupolitiikka ja oikeudellinen neuvonta (Protection Policy and Legal Advice (PPLA) (??)