Tietoa meistä

Yli 70 vuoden ajan YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR) on suojellut pakolaisten oikeuksia ja hyvinvointia kaikkialla maailmassa.

Teemme töitä sen varmistamiseksi, että kaikilla väkivaltaa, vainoa, sotaa tai katastrofia pakenevilla on oikeus hakea turvapaikkaa ja löytää turvallinen suojapaikka.

Vuodesta 1950 olemme kohdanneet useita kriisejä eri mantereilla ja tarjonneet välttämätöntä apua pakolaisille, turvapaikanhakijoille, maansisäisille pakolaisille ja kansalaisuudettomille ihmisille, joista monella ei enää ole ketään kenen puoleen kääntyä.

Autamme pelastamaan ihmishenkiä ja rakentamaan parempaa tulevaisuutta miljoonille kotoaan paenneille ihmisille.

 

YK:N Pakolaisjärjestö UNHCR Pohjoismaissa ja Baltiassa

YK:n pakolaisjärjestön Pohjoismaiden ja Baltian edustusto sijaitsee Tukholmassa. YK:n pakolaisjärjestöllä on  lisäksi kansallinen yhteystoimisto Liettuan pääkaupungissa Vilnassa.

YK:n pakolaisjärjestö on toiminut Pohjois-Euroopassa vuodesta 1985 lähtien, jolloin Pohjoismaiden paikallistoimisto avattiin Tukholmaan. Aluksi toimisto vastasi YK:n pakolaisjärjestön toiminnasta Islannissa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa, ja myöhemmin vastuu laajennettiin kattamaan myös toiminta Latviassa, Liettuassa ja Virossa.

YK:n pakolaisjärjestön Pohjoismaiden ja Baltian edustuston tärkeimpiä tehtäviä ovat:

  • Tukea viranomaisia turvapaikkaoikeuteen ja kansalaisuudettomuuteen liittyvien eurooppalaisten ja kansainvälisten säädösten toimeenpanossa
  • Valvoa, että turvapaikanhakijoilla on pääsy alueen valtioihin ja he voivat hakea kansainvälistä suojelua
  • Tukea kansallisia turvapaikkaviranomaisia oikeudenmukaisten, tehokkaiden ja korkealaatuisten turvapaikkamenettelyjen kehittämisessä
  • Antaa viranomaisille, kumppaneille ja sidosryhmille neuvontaa keinoista, joilla pakolaisia voi auttaa kotoutumaan
  • Tukea viranomaisia ratkaisun löytämisessä maassa oleskelevien kansalaisuudettomien  henkilöiden tilanteeseen
  • Varmistaa, että kaikilla YK:n pakolaisjärjestön toimialaan kuuluvilla henkilöillä on ikään, sukupuoleen ja moninaisuuteen liittyvät oikeudet ja että alueen viranomaiset, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät tukevat ja edistävät näiden henkilöiden aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan
  • Tiedottaa maailman miljoonien pakolaisten tilanteesta ja nostaa esille pakolaisuuteen  liittyviä tärkeitä kysymyksiä
  • Edistää taloudellista ja poliittista tukea YK:n pakolaisjärjestön toiminalle eri puolilla maailmaa.