'
;

Kuuluisia tukijoita

Meillä on ollut onni saada tueksemme ystäviä, jotka käyttävät vaikutusvaltaansa ja tekevät päättäväisesti hartiavoimin töitä hyväksemme. He auttavat suojelemaan niitä miljoonia ihmisiä maailmassa, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Erityislähettiläs

Angelina Jolie Pitt oli jo vuosien ajan ajanut tinkimättömästi UNHCR:n ja pakolaisten asiaa, kun hänet huhtikuussa 2012 nimitettiin erityislähettilääksemme.

Aiempaa laajemmassa toimenkuvassaan Jolie Pitt on paneutunut suuren mittakaavan kriiseihin, jotka aiheuttavat mittavaa väestön siirtymistä, ja edustanut UNHCR:ää ja sen korkeaa edustajaa diplomaattisissa tehtävissä. Hän myös keskustelee poliittisten päättäjien kanssa väestön siirtymiseen liittyvistä kysymyksistä maailmassa. Työllään Jolie Pitt on auttanut etsimään elintärkeitä ratkaisuja kotinsa jättämään joutuneiden ihmisten tilanteeseen.

Jolie Pitt toimi aiemmin UNHCR:n hyvän tahdon lähettiläänä vuosina 2001–2012. Sitkeästä Jolie Pittistä on tullut vaikutusvaltainen pakolais- ja siirtymisasioiden asiantuntija, joka on tehnyt nimissämme yli 50 kenttämatkaa.

Hyvän tahdon lähettiläät (??)

Hyvän tahdon lähettiläät ovat UNHCR:n tuttuja kasvoja julkisuudessa. He levittävät tinkimättömällä työllään ja vaikutusvaltansa turvin tietoa toiminnastamme maailman kaikkiin kolkkiin.

Korkean profiilin tukijat

Korkean profiilin tukijamme ovat sitoutuneet UNHCR:n työhön käyttämällä vaikutusvaltaansa ja antamalla työpanoksensa pakolaisasioihin liittyvään varainkeruuseen ja tiedottamiseen.