Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Resurssit ja julkaisut

Julkaisut ovat UNHCR:lle tärkeä tapa levittää tietoa pakolaisista ja muista henkilöistä. Julkaisujen avulla voimme myös raportoida kansainvälisestä ja paikallisesta toiminnastamme. Julkaisemme eri yleisöille erilaisia materiaaleja, perusasiakirjoista, kuten vuoden 1951 pakolaisyleissopimuksesta, tutkimus- ja arviointiasiakirjoihin.

The Global Report

Kesäkuussa julkaistava Global Report tarjoaa kattavan maailmanlaajuisen raportin UNHCR:n haasteista ja saavutuksista.(??)

The Global Appeal

Global Appeal on suurelle yleisölle tarkoitettu ohjeistus UNHCR:n kansainvälisestä toiminnasta (??).

Global Trends

Global Trends report is one of the most important UNHCR annual reports, tracking forced displacement in the world.

Suomeen liittyviä asiakirjoja