'
;

Pakolaiset

Kuvittele, että olet joutunut pakenemaan maastasi päästäksesi turvaan. Jos kävi hyvin, ehdit pakata laukun mukaasi. Jos ei, jouduit paetessasi jättämään kaiken taaksesi.

Pakolaiset ovat konflikteja tai vainoa pakenevia ihmisiä. Kansainvälinen lainsäädäntö määrittelee, ketkä ovat pakolaisia, ja suojelee heitä. Pakolaisia ei saa karkottaa tai palauttaa tilanteeseen, jossa heidän henkensä tai vapautensa on vaarassa.

UNHCR on avustanut pakolaisia jo yli puolen vuosikymmenen ajan. Elämää pakolaisena voi olla vaikeaa kuvitella. Lähes 20 miljoonalle ihmiselle ympäri maailmaa pakolaisuus on kuitenkin karmivaa todellisuutta.

Vuonna 2014 pakolaisten lukumäärä nousi 14,4 miljoonaan. Yhdistyneiden kansakuntien Lähi-idässä olevien palestiinalaispakolaisten avustus- ja työelin (UNRWA) on lisäksi pitänyt huolta 5,1 miljoonasta rekisteröidystä pakolaisesta noin 60 pakolaisleirillä ympäri Lähi-itää. Elin perustettiin vuonna 1949 pitämään huolta siirtymään joutuneista palestiinalaisista.

Pakolaisten suojeluun liittyy monia seikkoja. Suojelulla turvataan se, ettei pakolaisia lähetetä takaisin vaaraan, taataan oikeudenmukainen ja tehokas turvapaikkamenettely sekä toimitaan sen varmistamiseksi, että pakolaisten perusihmisoikeuksia kunnioitetaan heidän odottaessaan pysyvämpää ratkaisua tilanteeseensa. UNHCR työskentelee kellon ympäri saavuttaakseen kaiken tämän, mutta emme pysty tähän yksin.
Tukesi auttaa meitä tarjoamaan suojelua miljoonille ihmisille.