'
;

Ratkaisuja

Teemme ankarasti töitä suojellaksemme ja auttaaksemme pakolaisia, mutta tärkein tavoite on löytää ratkaisuja, joiden avulla he voivat rakentaa elämänsä uudelleen.

Keskeinen osa työtämme on löytää ratkaisuja, jotka antavat pakolaisille mahdollisuuden elää arvokasta elämää rauhassa. Ratkaisuja ovat mm. vapaaehtoinen palauttaminen, uudelleensijoittaminen ja integrointi.

Uudelleensijoittaminen toiseen maahan on yksi vaihtoehto niille, jotka eivät voi palata kotimaahansa joko jatkuvista konflikteista, sodista tai vainoista johtuen. Helpottaaksemme prosessia tarjoamme kulttuuriorientaatiota, kieli- ja ammattikoulutusta sekä pääsyä koulutukseen ja työhön. UNHCR:n suojelemista 14,4 miljoonasta pakolaisesta ympäri maailman kuitenkin vain alle prosentti sijoitetaan uudelleen.

Toinen vaihtoehto heille, jotka eivät voi palata kotiin, on integrointi vastaanottajamaahan. Tämä on usein monimutkainen prosessi, joka asettaa suuria vaatimuksia niin yksilölle kuin myös vastaanottajamaalle. Siitä on kuitenkin myös hyötyä, koska siten pakolaiset pääsevät osallistumaan sosiaalisesti ja taloudellisesti. Kuluneen vuosikymmenen aikana 1,1 miljoonasta pakolaisesta ympäri maailman on tullut turvapaikkamaansa kansalaisia.