Select a language for our global site:

Select a country site:
 
'
;

Suojelu

Hallitusten yleinen tavoite on taata kansalaistensa perus- ja ihmisoikeudet sekä fyysinen turvallisuus. Tämä turvaverkko katoaa, kun ihmisestä tulee pakolainen.

Sotaa tai vainoja pakenevat ihmiset voivat olla hyvin haavoittuvaisia. Pakeneva ei saa turvaa omasta valtiostaan, ja vainoavana osapuolena on usein nimenomaan oman kotimaan hallitus. Jos muut valtiot estävät kotimaastaan pakenevien ihmisten maahantulon ja kieltäytyvät myöntämästä turvapaikkaa, pakolaiset voivat joutua kestämättömään tilanteeseen, jossa heidän perusoikeutensa, turvallisuutensa ja jopa henkensä on vaarassa.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR pyrkii tukemaan juuriltaan siirtymään joutuneiden tai kansalaisuudettomien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia maissa, joissa näillä ihmisillä on turva- tai asuinpaikka. Varmistamme, että pakolaisia ei palauteta vastoin tahtoaan maihin, joissa he saattavat joutua vainottaviksi. Pitkäaikainen tavoitteemme on auttaa pakolaisia löytämään pysyviä ratkaisuja, mm. palaamaan kotimaahansa vapaaehtoisesti, kotoutumaan turvapaikan myöntäneeseen maahan tai uudelleensijoittumaan toiseen valtioon.

Henkilöstömme toimii yhteistyökumppaniemme kanssa maailmanlaajuisesti, yhtä lailla suurkaupungeissa kuin pitkien matkojen takana sijaitsevilla leireillä ja rajaseuduilla. Pyrimme tukemaan tai antamaan oikeussuojaa ja fyysistä suojaa. Haluamme pitää kurissa väkivallan – mukaan lukien seksuaalisen väkivallan – uhan, jolle monet pakolaiset altistuvat jopa turvapaikan myöntäneessä maassa. Pyrimme antamaan kaikille pakolaisille vähintään suojapaikan, ruokaa, vettä ja tarvittavat terveydenhuollon palvelut.

Kansainväliset operaatiot

Hätäavun tarjoaminen kotoaan pakenemaan joutuneille on yleensä ensimmäinen askel kohti pitkäkestoista suojaa ja eheyttämistä. UNHCR:n kokoama toimittajien, erityisjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kansainvälinen verkosto pyrkii vastaamaan hätäavun kaltaisiin operatiivisiin tarpeisiin. Autamme monin tavoin: lähetämme kriisialueille vapaaehtoisia auttajia, järjestämme hädässä oleville ruokaa, suojapaikanvettälääkkeitä ja hoitotarvikkeita, helpotamme pakolaisvirtoja järjestämällä suuria lentokuljetuksia tai laivasaattueen pienillä aluksilla pakeneville siviileille. Muiden projektiemme lisäksi autamme ympäristönsuojelussa, rakennamme kouluja ja tiedotamme aktiivisesti esim. HIV/AIDS-tilanteeseen liittyvistä ongelmista.

Pakolaisten suojelun edistäminen

Edistämme pakolaisten suojelua mm. seuraavin toimin:

  • Edistämme valtioiden liittymistä pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen eli pakolaissopimukseen (1951) ja vuonna 1967 laadittuun laajennettuun sopimukseen, vuonna 1954 solmittuun valtiottomien henkilöiden oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen ja vuonna 1961 solmittuun valtiottomuuden poistamista koskevaan yleissopimukseen. Vuonna 1999 UNHCR aloitti vuoden 1951 pakolaissopimuksen edistämiskampanjan, joka huipentui sopimuksen 50-vuotisjuhlaan heinäkuussa 2001 sekä vuoden 1951 pakolaissopimuksen sopimusvaltioiden ministerikokoukseen 12.–13.12.2001.
  • Autamme valtioita säätämään ja tarkistamaan kansallisia pakolaislakeja, annamme hallinnollisia ohjeita ja tarvittavia toimintaohjeita sekä olemme mukana luomassa pakolaisaseman määrittämistä koskevia kansallisia ohjeistuksia.
  • Toimimme pakolaisasiaa käsittelevien hallinto- ja oikeusviranomaisten tukena, koulutamme valtion virastojen ja laitosten sekä kansalaisjärjestöjen henkilökuntaa sekä pidämme yhteyttä pakolaisasiaan liittyvien ihmisoikeuselinten edustajiin.

UNHCR toimii myös näissä tehtävissä:

  • Tutkimme uusia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat tätä ihmisryhmää
  • Annamme teknistä ja taloudellista tukea pakolaislakia koskevan koulutuksen järjestämiseksi oikeustieteen koulutusyksiköissä, valtion virastoissa ja laitoksissa (mukaan lukien poliisi ja armeija) sekä muissa yksiköissä
  • Tuemme ihmisoikeuksia ja pakolaisoikeuksia edistäviä tiedotusryhmiä, oikeusaputoimistoja ja kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat pakolaisten suojelun parissa.

Aiheeseen liittyviä asiakirjoja