2017 m. Lietuva stengiasi daugiau padėti priverstiems migruoti žmonėms

2017 m. Lietuvos Vyriausybė padidino metinį finansavimą UNHCR ir taip prisidėjo prie didesnės pagalbos žmonėms, priverstiems bėgti iš Afganistano, Irako, Mianmaro ir Sirijos.

Bangladesh. Rohingya cross Naf River to reach refugee camps.

Nuo 2011 m. Lietuva nuolat teikia pagalbą Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūrai (UNHCR) ir, skirdama nemažus finansinius įnašus UNHCR, rodo pasaulinio solidarumo pavyzdį. Iš viso nuo 2011 iki 2016 m. Lietuva skyrė UNHCR daugiau kaip ketvirtį milijono JAV dolerių. 2017 m. Lietuvos Vyriausybė padidino metinį finansavimą UNHCR ir taip prisidėjo prie didesnės pagalbos žmonėms, priverstiems bėgti iš Afganistano, Irako, Mianmaro ir Sirijos.

Parama Irako ir Mianmaro gyventojams

Nuo 2014 m. Irake priverstinai migravo daugiau kaip 3,2 milijono žmonių. Beveik 220 000 Irako gyventojų apsigyveno kaimyninėse šalyse kaip pabėgėliai. Plačiai vykdomos masinės žudynės, sistemingas prievartavimas ir siaubingi smurto veiksmai, o žmogaus teisės ir įstatymai nuolat paminami.

Šiemet Lietuva skyrė UNHCR 43 000 JAV dolerių pagalbos veiksmams Irake. Artinantis žiemai, šios lėšos padės UNHCR suteikti žiemą ypač reikalingą pagalbą stovykloms ir gyvenamosioms vietovėms. Žiemai skirta pagalba – palapinių šiltinamosios medžiagos, antklodės, šildymo krosnelės ir žibalo kanistrai. UNHCR taip pat teikia piniginę pagalbą pažeidžiamoms šalies viduje priverstinai migravusioms irakiečių šeimoms – ši pagalba įmanoma, kai vyriausybės, tokios kaip Lietuvos Vyriausybė, paaukoja lėšų.

Per 2017 m. spalio 23 d. kelių agentūrų surengtą rohinjų pabėgėlių krizei skirtą paramos konferenciją Lietuva įsipareigojo skirti 23 200 JAV dolerių, kuriuos UNHCR galės panaudoti, kad padėtų rohinjų pabėgėliams 2017 m. Dėl smurto Mianmare daugiau kaip pusė milijono rohinjų pabėgėlių pasitraukė į kaimyninį Bangladešą. Šiuo metu UNHCR bendradarbiauja su Bangladešo vyriausybe ir partneriais, kad būtų galima patenkinti didžiulius humanitarinės pagalbos poreikius. Gavusi Lietuvos finansavimą, UNHCR, neskaitant kitų pagalbos veiksmų, gali dalyti žibintus ir telefonų įkroviklius – šios ne maisto prekės įeina į skubios pagalbos paketą naujai atvykusioms šeimoms.

„Labai džiaugiuosi, kad turime šviesos, nes galiu mokytis,“ – šypsosi aštuonerių metų rohinjė pabėgėlė Umme Habiba.

 

Lietuvos parama UNHCR nepaprastai reikalinga priverstinai migravusiems žmonėms visame pasaulyje. Kadangi lėšų trūksta vis labiau, Lietuvos konkrečiam tikslui ir bendrai skiriamos lėšos ypač svarbios siekiant patenkinti skubius poreikius, kurie kyla tiek dėl naujų, tiek dėl užsitęsusių krizių. UNHCR yra gavusi mažiau nei 50 procentų finansavimo, kurio reikia, kad būtų patenkinti įvairūs poreikiai, atsiradę dėl padėties Irake ir rohinjų krizės. Lietuvos finansavimas teikiamas labai laiku ir užtikrina, kad UNHCR galėtų suteikti gyvybiškai svarbią pagalbą ir padėti pabėgėliams išgyventi savarankiškai“, – sako UNHCR regioninio atstovo Šiaurės Europai pavaduotojas, einantis atstovo pareigas Wilfried Buchhorn.

Lietuva – pagalbos teikėja

2015 m. ir 2017 m. Lietuva paskyrė UNHCR pinigų sumą ir nenurodė, kokiai konkrečiai krizei ar pabėgėliams ji turi būti panaudota. Toks neapriboto tikslo finansavimas užtikrina UNHCR labai reikalingą lankstumą, efektyvumą ir galimybes vykdyti planus, nes agentūra gali nukreipti išteklius ten, kur jų reikia labiausiai ir kur priverstinai migravusiems žmonėms kyla didžiausias pavojus.

Lietuva yra patikima pagalbos teikėja ir iki šiol UNHCR yra skyrusi 87 400 JAV dolerių. Iš jų 21 200 JAV dolerių skirta nenurodžius konkrečios paskirties.

 

Informacija apie padėtį Mianmare: http://reporting.unhcr.org/node/19139

Informacija apie padėtį Irake: http://reporting.unhcr.org/node/8419