UNHCR sveikina Lietuvos pasiūlymą priimti jūroje išgelbėtus asmenis

JT pabėgėlių agentūra (UNHCR) sveikina žinią, kad Lietuva pasiūlė priimti iki penkių asmenų, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga.

© UNHCR/Hereward Holland

JT pabėgėlių agentūra (UNHCR) sveikina naujieną, kad Lietuva pasiūlė priimti iki penkių asmenų, kurie buvo  išgelbėti  jūroje laivo „Sea Watch 3“, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga. Tokiu būdu  Lietuva prisijungia prie kitų septynių Europos šalių.

„JT Pabėgėlių agentūra sveikina Lietuvos valdžios atstovus už solidarumo ir humanitarizmo dvasios praktinį įgyvendinimą ir už žmonių, išgelbėtų jūroje, gyvybes gelbstintį sprendimą. Tai svarbi žinia, lemiamu momentu demonstruojant solidarumą ir atsakomybės dalijimąsi. Lietuvos pavyzdžiu turėtų sekti ir daugiau valstybių“, –teigia UNHCR atstovas Šiaurės Europai Henrik M. Nordentoft.

Nepaisant mažėjančių atvykimų, Viduržemio jūra pareikalauja tūkstančių gyvybių: pernai mažiausiai 2275 asmenys nuskendo arba buvo paskelbti dingusiais; per dieną  – 6 atvejai.

Laivams, kurie gelbėja žmones jūroje reikia aiškumo ir užtikrinimo, kad išgelbėtiems bus leista laiku išsilaipinti sausumoje ir jie nebus priversti savaitėmis blaškytis jūroje. Sprendimo paieškos keleiviams iš „Sea Watch 3“ užtruko iki 18 dienų, nepaisant to, kad laive buvo asmenų, kuriems buvo reikalinga pagalba, tame tarpe moterims ir vaikams.

UNHCR kartu su IOM ne vieną kartą kreipėsi dėl regioninio sprendimo asmenų gelbėjimui ir išlaipinimui Viduržemyje.