Septyni svarbiausi JT Pabėgėlių agentūros (UNHCR) raginimai būsimosios kadencijos Europos Parlamentui

Būsimosios kadencijos Europos Parlamento nariai turi nepaprastą ir labai svarbią galimybę geriau apsaugoti pabėgėlius ES ir visame pasaulyje.

Kariniai konfliktai, smurtas ir persekiojimas priverčia vis daugiau žmonių palikti namus. Dauguma jų pasilieka savo šalyje ar pasitraukia į kaimynines šalis ir nevyksta į Europą.

Nors dabar mažiau žmonių ieško saugios vietos Europoje, jūroje tragiškai žūva vis dar labai daug pabėgėlių, mėginančių surasti naujų ateities galimybių. Pasienyje pabėgėliai ir toliau neįleidžiami, pažeidžiamos jų teisės ir daug žmonių, ieškančių apsaugos, negali patekti į Europą.

Europos Sąjunga (ES) gali pirmauti stengdamasi užtikrinti pabėgėlių apsaugą Europoje ir už jos ribų, be kita ko, prisidėti prie Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių įgyvendinimo. Šis naujas pasaulinis susitarimas padės užtikrinti didesnę paramą šalims, kuriose apsigyvena daugiausia pabėgėlių. Jis taip pat skatina sąžiningiau dalytis atsakomybe už pagalbą tiems, kurie priversti palikti savo šalį ir ieškotis prieglobsčio kitur.

Bendromis jėgomis ES valstybės narės gali saugiai ir humaniškai priimti atvykstančius žmones, kad nenukentėtų nei pabėgėliai, nei juos priimančios bendruomenės. Remdama šalis už Europos ribų, ES taip pat gali sumažinti pavojingų kelionių mastą ir padėti surasti ilgalaikių perspektyvų pabėgėliams oriai gyventi, o ne tik išgyventi.

Daugiau informacijos lietuvių kalba apie septynis svarbiausius UNHCR raginimus Europos Parlamento kandidatams rasite čia: