Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra (UNHCR) organizuoja pirmąjį Pasaulinį pabėgėlių forumą

Įvairūs atsakingi asmenys ir suinteresuotosios šalys iš viso pasaulio ir visos visuomenės susiburs, kad sutelktų veiksmus sprendimams ir darbui dėl pabėgėlių pasaulyje ir savo šalyse.

Pirmasis istorinis Pasaulinis pabėgėlių forumas vyks 2019 metų gruodžio 17–18 d. Ženevoje, Šveicarijoje.

Pasaulinis pabėgėlių forumas – galimybė valstybėms prisidėti prie šiandienos situacijos, kuomet dešimtys milijonų žmonių bėga nuo karo, konfliktų ar persekiojimo, sprendimo ir tarptautinio atsako stiprinimo. Renginys organizuojamas pagal Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių (priimtą praėjusių metų gruodį JT Generalinėje Asamblėjoje) ir jis yra šio susitarimo įgyvendinimo dalis.

Renginys organizuojamas ministrų lygiu. Prie jo prisideda Šveicarija, taip pat kviečiama Turkija, Vokietija, Etiopija ir Kosta Rika. Renginyje turėtų dalyvauti ir Jungtinių Tautų generalinis sekretorius.

Pasauliniu susitarimu dėl pabėgėlių, kartu pasitelkiant tolygų naštos ir atsakomybės pasidalijimo principą, siekiama pagerinti reagavimą į pabėgėlių padėtį visame pasaulyje, suteikiant didesnę paramą pabėgėlius priimančioms šalims ir bendruomenėms ir suteikiant pabėgėliams priemonių, kad jie galėtų pasirūpinti savimi. Dar vienas tikslas – padidinti perkėlimo taškų skaičių labiausiai pažeidžiamiems pabėgėliams ir sukurti naujus teisinius kelius priimti pabėgėlius į saugias trečiąsias šalis bei pagerinti sąlygas šalyse, iš kurių pabėgėliai yra kilę.

Pasaulinis susitarimas dėl pabėgėlių yra unikali proga valstybėms narėms ir kitoms valstybėms kartu nuspręsti, kokių drąsių, naujų priemonių jos imsis mažindamos įtampą priimančiosiose šalyse, gerindamos pabėgėlių savarankiškumą ir ieškodamos sprendimų.

Forumas suburs vyriausybes, tarptautines organizacijas, vietinės valdžios institucijas, pilietines organizacijas, privatųjį sektorių, priimančiąsias šalis ir pačius pabėgėlius. Tikimasi, kad forumo metu ir po jo bus sutarta dėl naujo indėlio ir kitų pasiūlymų šiems tikslams įgyvendinti.

Pasaulinis susitarimas dėl pabėgėlių užtikrina laiku teikiamą, nuspėjamą ir tvarią pagalbą priimančiosioms šalims ir bendruomenėms. Jis suteikia galimybę priimančiosioms šalims prisidėti prie papildomo bendradarbiavimo vykstant plėtrai, taip pat gauti tęstinę humanitarinę pagalbą. Taip užtikrinama, kad sprendimai būtų esmė ir pagrindas nuo pat pradžių.

„Pabėgėliai daro įtaką visam regionui ir už jo ribų. Perkėlimo keliamų iššūkių negalime išspręsti vieni, todėl reikia vieningos vizijos ir pastangų kartu su realiais, konkrečiais visų šalių veiksmais. Tai yra Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių tikslas, ir mes prie jo dirbsime Pasauliniame pabėgėlių forume“, – teigė Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras Filippo Grandi.

Forumas taip pat suteikia galimybę valstybėms narėms ir kitiems dalyviams pademonstruoti gerąją praktiką ir dėl konkrečių pabėgėlių situacijų, ir pasauliniu mastu. Šios patirtys parodo, kaip visapusiškas požiūris jau šiandien keičia pabėgėlių gyvenimą ir priimančiąsias bendruomenes visame pasaulyje. Jos taip pat būtinos siekiant paskatinti tarptautines bendruomenes plėtoti reikšmingą indėlį ir ateityje, tai Pasaulinį susitarimą skatintų judėti į priekį.

Pirmasis Pasaulinis pabėgėlių forumas susitelks į šešias sritis: naštos ir atsakomybės pasidalijimą, švietimą, darbą ir pragyvenimą, energiją ir infrastruktūrą, sprendimus ir apsaugos pajėgumus.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite Pasaulinio pabėgėlių forumo svetainėje arba čia raskite svarbių šaltinių apžvalgą.