VRM viceministras atstovauja Lietuvą Pasauliniame pabėgėlių forume

Lietuvos Respublikos vyriausybinė delegacija, vadovaujama vidaus reikalų viceministro Tautvydo Tamulevičiaus, dalyvauja 2019 m. gruodžio 17–18 d. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) būstinėje Ženevoje (Šveicarijos Konfederacija) vykstančiame pirmajame Pasauliniame pabėgėlių forume.

 

 

 

 

 

Šis pranešimas spaudai buvo paskelbtas  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija svetainėje 2019 metų gruodžio 18 d.

Forumas skirtas apžvelgti 2018 metų pabaigoje priimto Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių tikslų įgyvendinimą, suburiant tarptautinę bendruomenę, JTO valstybes nares bei nevyriausybines organizacijas apsikeisti gerosiomis praktikomis ir teikti savanorišką valstybių pagalbą pabėgėlių integracijos, sveikatos, švietimo ir mokslo, įdarbinimo, infrastruktūros ir pabėgėlių teisinės apsaugos srityse.

„Bendros šalių pastangos, bendras balsas ir matomumas – visa tai lemia, kad daugiau žmonių yra apsaugoti, daugiau gyvybių išgelbėta ir daugiau žmonių likimų pasikeičia į gerąją pusę“, – pažymėjo viceministras T. Tamulevičius.

Sakydamas kalbą viceministras T. Tamulevičius taip pat pabrėžė, kad Lietuva, būdama atsakinga Europos Sąjungos ir tarptautinės bendruomenės narė, pagal galimybes prisideda prie pasaulinio atsako į problemas, su kuriomis susiduria pabėgėliai, juos priimančios visuomenės ir atskiros valstybės – teikia finansinę, techninę ir kitą paramą, dalyvauja savanoriškose Europos Sąjungos programose, skirtose asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, perkelti.

Minėdamas numatomus tolesnius veiksmus, viceministras pabrėžė, kad Lietuva ypatingą dėmesį skirs jau priimtus pabėgėlius integruoti Lietuvoje ir prisidės prie Europos Sąjungos ir tarptautinės bendruomenės atsako į iššūkius.

„Mes tikime, kad mūsų bendros vertybės ir bendras darbas, vadovaujantis solidarumo dvasia, sudarys prielaidas siekti Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių tikslų įgyvendinimo“, – teigė viceministras.