Iškilo poreikis spartinti perkėlimo programos įgyvendinimą, po to, kai tik 4,5 procento pabėgėlių buvo perkelta į saugias šalis 2019 metais

Pasauliniu mastu 1,4 milijonui pabėgėlių skubiai reikalingas apgyvendinimas, tačiau pernai tik 63 696 asmenys buvo perkelti su Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūros (UNHCR) pagalba.

Nors 2019 metais perkeltų pabėgėlių skaičius išaugo vos iki 14 procentų, palyginus su praėjusiais metais, kuomet 55 680 asmenų apgyvendinti, vis dėl to, didelis skirtumas tarp pabėgėlių skaičiaus, kuriuos reikia perkelti ir kitose šalyse suteikiamomis perkėlimo vietomis,  išlieka.

„Pabėgėlių perkėlimas nėra sprendimas visiems pasaulio pabėgėliams, tačiau tai yra gyvybiškai svarbi priemonė galinti apsaugoti labiausiai pažeidžiamus ir neturinčius kitos išeities žmones,“ sako Grainne O’Hara, UNHCR direktorė tarptautinei apsaugai.

Pernai, JT pabėgėlių agentūros pagalba, didžiausios pabėgėlių grupės buvo perkeltos į Jungtines Valstijas, Kanadą, Jungtinę Karalystę, Švediją ir Vokietiją.

Iš daugiau nei 63 tūkstančių pernai perkeltų pabėgėlių, daugiausia jų buvo iš Sirijos, Kongo Demokratinės Respublikos ir Mianmaro.

Pabėgėlių perkėlimo į kitas šalis galimybių išplėtimas ir papildomų įsikūrimo būdų sudarymas, tokių kaip šeimos susijungimas, darbo ir studijų programos yra vienas iš pagrindinių Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių tikslų. Valstybėms tai yra reali galimybė pasidalinti atsakomybe ir išreikšti solidarumą šalims priimančioms ir remiančioms didelius skaičius pabėgėlių.

Pernai šalys, nevalstybinės organizacijos, visuomeninės organizacijos ir UNHCR inicijavo trejų metų strateginį planą dėl perkėlimo ir papildomų galimybių sudarymo. Pagal ši planą  bus siekiama padidinti priėmimo vietų bei padidinti šalių, siūlančių tokias programas, skaičių.

Nors esamos strategijos tikslas, 2019 metais perkelti 60 tūkstančių žmonių į 29 pasaulio šalis buvo pasiektas, UNHCR nerimauja, kad šiais metais, remiantis dabartinėmis prognozėmis, bus perkeltas mažesnis pabėgėlių skaičius. 2020 metų tikslas, su UNHCR pagalba, perkelti 70 tūkstančių pabėgėlių į 31 šalį.

Šiais metais, vienas iš JT Pabėgėlių agentūros (UNHCR) prioritetų yra padidinti perkėlimo vietų skaičių ir išplėsti šalių, priimančių pabėgėlius, sąrašą bei užtikrinti  Perkėlimo programos vientisumą.

Jungtinių Tautų Pabėgėlių agentūra (UNHCR) ir Tarptautinė Migracijos Organizacija (IOM) sutarė dėl bendros iniciatyvos – Tvarus perkėlimas ir galimybių sudarymo iniciatyva (angl. Sustainable Resettlement and Complementary Pathways Initiative (CRISP)), kad imtųsi reikalingų veiksmų pasiekti perkėlimo ir papildomų galimybių sudarymo tikslus ir prašo valstybių suteikti reikalingą finansinę paramą 19,9 milijonų dolerių sumai.

Daugiau informacijos apie UNHCR perkėlimo duomenis 2019 metams rasite čia arba UNHCR Pasaulinio perkėlimo duomenų portale su visais statistiniais duomenimis nuo 2003 metų galite rasti čia.

PABAIGA