UNHCR: palaikymas ir pagalba pabėgėliams per COVID-19 krizę

UNHCR imasi priemonių savo vykdomose operacijose, kad padėtų tinkamai reaguoti į COVID-19 nepaprastąją padėtį.

UNHCR, JT pabėgėlių agentūra, šiandien patikslino jų vykdomų operacijų priemones, kurios padės tinkamai reaguoti į COVID-19 sukeltos visuomenės sveikatos nepaprastąją padėtį ir išvengti tolesnio plitimo.

„Esu labai sunerimęs dėl šios precedento neturinčios pandemijos ir jos įtakos pabėgėliams bei juos priimančioms bendruomenėms. COVID-19 krizė jau dabar turi reikšmingų pasekmių mūsų veiklai ir verčia mus greitai koreguoti darbo metodus. Vis dėlto netaupome jėgų siekdami padėti ir apsaugoti pabėgėlius. Šiuo sunkiu laikotarpiu darome viską, ką galime,“ – sako Filippo Grandi, JT vyriausiasis pabėgėlių komisaras.

„Mūsų pagrindinis prioritetas COVID-19 krizės metu yra užtikrinti, kad žmonės, kuriems dirbame, būtų įtraukti į reagavimo planus ir būtų tinkamai informuoti tuo metu, kai mes prisidedame prie Vyriausybių pastangų būti pasiruošus ir reaguoti bet kuriuo metu,“ – pridėjo jis.

Kovo 26 d. UNHCR paprašė 255 mln. dolerių – tai reiškia didesnį JT įsitraukimą ir dėmesio sutelkimą į prioritetines šalis, kurioms reikės konkrečių veiksmų.

Nors praneštų ir patvirtintų COVID-19 infekcijos atvejų tarp pabėgėlių išlieka nedaug, daugiau nei 80 procentų pasaulio pabėgėlių ir beveik visi šalies viduje perkelti žmonės gyvena vietovėse, turinčiose mažas ar vidutines pajamas, iš kurių daugelis yra silpnesnės sveikatos, trūksta vandens ir sanitarinių sistemų, todėl jiems reikia skubios paramos.

Daugelis pabėgėlių gyvena tankiai apgyvendintose stovyklose arba skurdesnėse miesto vietose, kur nėra tinkamos sveikatos infrastruktūros, vandens, sanitarinių ir higienos priemonių. Prevencija šiose vietose yra nepaprastai svarbi, pažymėjo Grandi.

Priemonės, kurių imasi UNHCR:

  • Sveikatos, vandens, sanitarinių ir higienos sistemų bei paslaugų teikimo stiprinimas, be kita ko, paskirstant muilą ir gerinant prieinamumą prie vandens.
  • Remti vyriausybes užkertant kelią infekcijoms ir reaguojant į sveikatos priežiūrą, įskaitant aprūpinimą medicinine įranga ir reikmenimis.
  • Prieglobsčiui reikalingų daiktų dalijimas ir svarbiausios pagalbos teikimas.
  • Siūlo gaires ir faktais pagrįstą informaciją apie prevencines priemones.
  • Išplėsti paramą grynaisiais pinigais, siekiant padėti sušvelninti neigiamą socialinį ir ekonominį COVID-19 poveikį.
  • Pagerinti stebėjimą ir intervencinius veiksmus užtikrinant, kad būtų gerbiamos priverstinai perkeltų asmenų teisės.

Bangladaše buvo pradėti mokymai sveikatos priežiūros įstaigose, aptarnaujančiose rohinjų stovyklas, kur apie 850 000 pabėgėlių yra labai tankiai apgyvendinti. Daugiau kaip 2 000 savanorių dirba su bendruomene ir religiniais lyderiais, kad galėtų pranešti apie svarbias prevencines priemones. Informaciją papildo radijo transliacijos, vaizdo įrašai, plakatai ir lankstinukai rohinjų, birmiečių ir bengalų kalbomis. Papildomos priemonės, įskaitant muilo ir vandens prieinamumą visiems ir didinant rankų plovimo priemonių skaičių, jau turėtų būti pasiekiamos. Pagalba dėl naujų izoliacijos ir gydymo priemonių kūrimo pabėgėliams bei aplinkinėms priimančioms bendruomenėms taip pat vykdoma.

Graikijoje UNHCR sustiprino savo paramą valdžios institucijoms, siekdama gerinti vandens tiekimo ir sanitarines sąlygas, pristatyti higienos reikmenis, įsteigti ir įrengti medicinos skyrius, patalpas apžiūrai, izoliacijai ir karantinui. UNHCR taip pat palengvina prieglobsčio prašytojų prieigą prie kokybiškos informacijos, naudodamasi pagalbos linijomis ir vertimais žodžiu bei telkdama savanorius. UNHCR ragino valdžios institucijas didinti perkėlimo apimtis iš perpildytų salos priėmimo centrų, kur 35 000 prieglobsčio prašytojų yra apgyvendinti mažiau nei 6 000 skirtose vietose.

Jordanijoje temperatūra matuojama prie Zaatari ir Azraq pabėgėlių stovyklų įvažiavimo. Vyksta informavimo kampanijos. Padidintas elektros tiekimas, o prekybos centruose pailgintas darbo laikas, kad atstumo tarp žmonių būtų lengviau laikytis.

Rankų plovimo ir temperatūros tikrinimo priemonės taip pat buvo įrengtos atvykimo vietose, taip pat tranzitiniuose, priėmimo centruose ir sveikatos priežiūros įstaigų stovyklose / gyvenvietėse Etiopijoje ir Ugandoje.

Sudane UNHCR pristatė muilą daugiau nei 260 000 pabėgėlių, šalies viduje perkeltiems asmenims ir priimančiųjų bendruomenių nariams. UNHCR, kitos JT agentūros ir Sveikatos apsaugos ministerija vykdo plačią informavimo kampaniją keliomis kalbomis. Miesto pabėgėliams, gyvenantiems Chartume, buvo išsiųsta apie 15 000 tekstinių pranešimų, kuriuose dalijamasi sąmoningais sveikatos ir prevencijos patarimais.

Prevencinės priemonės taip pat vykdomos pabėgėlių stovyklose ir šalies viduje perkeltiems asmenims Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Burkina Fase. Tai apima rankų plovimo stočių įrengimą, muilo ir valymo priemonių platinimą, visuomenės informavimo didinimą pasitelkiant plakatus, lankstinukus, radijo stotis ir visuomeninius ryšius.

UNHCR ir partneriai įsteigė izoliacijos zoną Brazilijos Bua Vista mieste, skirtą prižiūrėti įtariamus susirgimo atvejus Venesuelos pabėgėliams ir migrantams. Taip pat tiekiama 1 000 higienos priemonių rinkinių čiabuvių gentims Belene ir Santarene.

UNHCR taip pat bendradarbiauja su JT partneriais ieškodama sprendimų patiriamiems logistiniams iššūkiams, kurių kyla sutrikus gamybos našumui ir uždarius sienas. Tai apima priemonių įsigijimą vietiniu ir regioniniu mastu bei oro tiltų organizavimą. Neseniai daugiau nei 100 tonų skubios ir medicininės pagalbos oro transportu buvo nugabenta į Čadą ir Iraną.

„Mes ir toliau plėtosime savo kritiškai svarbius intervencinius veiksmus. Tačiau tam, kad tai padarytume, dabar reikia iš anksto nenumatytos finansinės paramos, įskaitant ir vykdomas humanitarines operacijas. Suderinta tarptautinė parama yra mūsų bendras kritiškai svarbus tikslas,“ – apibendrino Grandi.

Daugiau informacijos: