Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Ištekliai ir leidiniai

UNHCR biuro rengiami leidiniai yra svarbus būdas skleisti informaciją apie pabėgėlius ir kitus žmones, kuriems reikia pagalbos. Per juos galime skelbti informaciją apie savo veiklą tiek vietiniu, tiek pasauliniu mastu. Publikuojame daug ir įvairių leidinių skirtingiems skaitytojams – nuo esminių dokumentų, tokių kaip 1951 m. konvencija dėl pabėgėlių statuso, iki mokslinių tyrimų ir vertinimo dokumentų.

Global Report

Ataskaita Global Report skelbiama kiekvienais metais birželio mėnesį. Joje pateikiama išsami informacija apie UNHCR biurui tenkančius iššūkius ir pasiekimus visame pasaulyje.

Global Appeal

Ataskaita Global Appeal – neįkainojamas orientyras tiems, kurie nori daugiau sužinoti apie UNHCR biuro tarptautinę veiklą.

Global Trends

Global Trends report is one of the most important UNHCR annual reports, tracking forced displacement in the world.

Dokumentai susiję su Lietuva

Kelias į priekį sustiprintos politikos ir praktikos, skirtos nelydimiems ir atskirtiems vaikams Europoje, link

Kelias į priekį sustiprintos politikos ir praktikos, skirtos nelydimiems ir atskirtiems vaikams Europoje, link

Europos regioniniuose ir nacionaliniuose įstatymuose numatyta tvirta vaikų apsaugos sistema, grindžiama tarptautiniais standartais. Tačiau šie įstatymai neturėjo nuolatinio teigiamo poveikio vaikų pabėgėlių ir migrant gerovei. Vietoj to vaikai, valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos dažnai susiduria su sudėtingomis, painiomis, brangiomis ir biurokratinėmis procedūromis, o jos taikomos neatsižvelgiant į geriausius nelydimų ir […]

Pabėgėlių apsaugai Lietuvoje 20 metų

Pabėgėlių apsaugai Lietuvoje 20 metų

Konferencija  „Pabėgėlių  konvencijai Lietuvoje 20 metų.  Pabėgėlių apsaugos Lietuvoje pažanga, iššūkiai bei ateitis“ Seime vyko balandžio 21 dieną, siekiant paminėti 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. protokolo ratifikavimo Lietuvoje 20-metį.

Tradiciniai sirų pietūs Lietuvoje

Tradiciniai sirų pietūs Lietuvoje

Reaguojant į pabėgėlių krizę, Europos Komisija pasiūlė pasidalinti 160 tūkstančių pabėgėlių tarp Europos Sąjungos valstybių narių. Pagal pasiūlyta planą, Lietuva įsipareigojo priimti 1105 asmenis iš Sirijos, Irako ir Eritrėjos. Norėdami pamatyti foto galeriją ir...