Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Ištekliai ir leidiniai

UNHCR biuro rengiami leidiniai yra svarbus būdas skleisti informaciją apie pabėgėlius ir kitus žmones, kuriems reikia pagalbos. Per juos galime skelbti informaciją apie savo veiklą tiek vietiniu, tiek pasauliniu mastu. Publikuojame daug ir įvairių leidinių skirtingiems skaitytojams – nuo esminių dokumentų, tokių kaip 1951 m. konvencija dėl pabėgėlių statuso, iki mokslinių tyrimų ir vertinimo dokumentų.

Global Report

Ataskaita Global Report skelbiama kiekvienais metais birželio mėnesį. Joje pateikiama išsami informacija apie UNHCR biurui tenkančius iššūkius ir pasiekimus visame pasaulyje.

Global Appeal

Ataskaita Global Appeal – neįkainojamas orientyras tiems, kurie nori daugiau sužinoti apie UNHCR biuro tarptautinę veiklą.

Global Trends

Global Trends report is one of the most important UNHCR annual reports, tracking forced displacement in the world.