Kam padedame

Pagrindinis Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro (UNHCR) biuro tikslas – ginti žmonių, kurie buvo priversti bėgti iš savo namų, teises ir gerovę

Partnerių ir gyventojų bendruomenių padedami siekiame užtikrinti kiekvienam žmogui teisę prašyti prieglobsčio ir rasti saugumą kitoje šalyje. Be to, siekiame užtikrinti ilgalaikius sprendimus.

Per daugiau kaip penkiasdešimt metų UNHCR biuras padėjo pradėti gyvenimą iš naujo milijonams žmonių: pabėgėliams, grįžtantiems asmenims, asmenims be pilietybės, šalies viduje perkeltiems asmenims ir prieglobsčio prašytojams. Mūsų apsauga, suteikta pastogė, sveikatos priežiūra ir švietimas suvaidino lemiamą vaidmenį gydant praeities žaizdas ir kuriant šviesesnę ateitį.