'
;

Prieglobsčio prašytojai

Prieglobsčio prašytojas yra asmuo, kurio prašymas suteikti prieglobstį dar turi būti peržiūrėtas. Kasmet prieglobsčio ieško maždaug vienas milijonas žmonių.

Yra parengtos nacionalinės prieglobsčio sistemos, skirtos nustatyti, kam galima taikyti tarptautinės apsaugos nuostatas. Tačiau vykstant masiniams pabėgėlių persikėlimams, dažniausiai prasidedantiems dėl konflikto ar smurto, ne visada galima arba būtina individualiai apklausti kiekvieną prieglobsčio prašytoją, kertantį sieną. Šios grupės dažnai vadinamos prima facie pabėgėliais.

Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) laikosi nuomonės, kad visi turi teisę prašyti prieglobsčio dėl persekiojimo, dedame visas pastangas, kad apsaugotume tuos, kuriems jo reikia.

2014 m. pabaigoje visame pasaulyje sprendimo dėl prieglobsčio prašymo laukė maždaug 1,8 mln. žmonių. Daugiau informacijos ir naujausius statistikos duomenis rasite mūsų metinėje Prieglobsčio tendencijų (angl. Asylum Trends) ataskaitoje.