'
;

Kur mes dirbame

Mūsų pasišventę darbuotojai dirba 126 pasaulio šalyse, pradedant didžiausiomis sostinėmis ir baigiant tolimomis, dažnai pavojingomis, vietomis

Kur beatvyktų pabėgėliai, mes visur glaudžiai bendradarbiaujame su valdžios institucijomis užtikrinant, kad būtų laikomasi 1951 m. konvencijos dėl pabėgėlių statuso (??).

Tik devyni procentai mūsų darbuotojų dirba Ženevos būstinėje. Kartu su Budapešte, Kopenhagoje ir Amane esančiuose pasauliniuose patarnavimo centruose dirbančiais asmenimis, šie žmonės remia visą UNHCR veiklą, vykdydami, be kita ko, administracinę veiklą. Net 85 proc. mūsų darbuotojų dirba stovyklose, padėdami labiausiai pažeidžiamoms perkėlimo aukoms.

Dirbdami išvien, jie deda didžiules pastangas, perkeltiems asmenims teikdami pagalbą.

Apsilankykite tinklalapiuose pagal šalį: