'
;

Apsaugos partnerystė

Spręsdamas svarbiausius pabėgėlių apsaugos, perkėlimo ir veiklos klausimus UNHCR pradėjo bendradarbiauti su įvairiausiais veiklos vykdytojais. Siekdamas veiksmingiau vykdyti savo įgaliojimus, UNHCR dirba kartu su partneriais įgyvendinimo ir veiklos srityse.

Įgyvendinimo partneriai gauna finansavimą iš UNHCR. Institucijos, kurios iš mūsų negauna finansavimo, bet yra labai svarbios vykdant su pabėgėliais susijusią veiklą, vadinamos veiklos partneriais. Vienas iš partnerystės proceso elementų yra programa „Reach Out“ (Ištiesk ranką), įkurta 1997 m., kai mūsų įpareigojimas rūpintis apsauga patyrė rimtų iššūkių. Nuo rugsėjo 11 d. išpuolių Jungtinėse Valstijose būtinybė saugoti ir ginti pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus tapo dar svarbesniu klausimu dėl šiuo metu vyraujančio priešiškumo iškeldintiems žmonėms.