Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Atstovavimas

UNHCR skatino Lietuvos prisijungimą prie 1961 m. Konvencijos dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo ir pateikė savo pastabas dėl Pilietybės įstatymo pakeitimų. 2011 ir 2013 m. regioninė atstovybė taip pat pasidalijo savo nuomone su Lietuvos valdžios institucijomis apie pagrindinius prieglobsčio srities teisės aktų pakeitimus. Komentarai palietė tam tikras temas, pvz., pasienio reikalus ar priėmimą ir sulaikymą. UNHCR taip pat pasisakė už didesnių teisių suteikimą pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams.

Susiję dokumentai

Pabėgėlių apsaugai Lietuvoje 20 metų

Pabėgėlių apsaugai Lietuvoje 20 metų

Konferencija  „Pabėgėlių  konvencijai Lietuvoje 20 metų.  Pabėgėlių apsaugos Lietuvoje pažanga, iššūkiai bei ateitis“ Seime vyko balandžio 21 dieną, siekiant paminėti 1951 m. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. protokolo ratifikavimo Lietuvoje 20-metį.

123