'
;

Pastogė

Pastogė yra esminis išgyvenimą, krizių ar priverstinės migracijos laikais, užtikrinantis veiksnys. Pastogė turi lemiamos reikšmės užtikrinant asmens saugumą, savarankiškumą ir orumą.

Pagrindinė UNHCR užduotis įgyvendinant apsaugos misiją yra užtikrinti galimybę gauti pastogę susidarius kritinei humanitarinei padėčiai. Mes aprūpiname palapinėmis, išdalijame plastikinius maišus, rengiame elgesio susidarius nepaprastai situacijai strategijas, priemones ir gaires, teikiame pagalbą skubiausiais atvejais, ir padedame atkurti namų jausmą kuriems to labiausiai reikia.

Miestuose daugelis pabėgėlių bendrai naudojasi gyvenamosiomis patalpomis, arba gyvena nenaudojamuose viešuose pastatuose, kolektyviniuose centruose, lūšnynuose ar kitose neformaliose gyvenvietėse. Dažnai gyvenimo sąlygos neatitinka standartų, o visų aprūpinimas pastoge tampa nemažu iššūkiu. Kaimo vietovėse apsauga užtikrinama ir humanitarinė pagalba teikiama pabėgėlių stovyklose.

Šiuo metu visame pasaulyje tokiose stovyklose gyvena daugiau nei 2,6 mln., pabėgėlių, tai asmenys, priverstinai emigravę prieš daugiau nei penkerius metus, o kartais jie čia glaudžiasi kelias kartas. Nors tokios stovyklos gali būti tinkamas praktinis sprendimas, ilgas gyvenimas stovyklose sukelia ir problemas, įskaitant tokias kaip izoliacija ir priklausomybė nuo pagalbos.
Šaltomis naktimis ar karštomis popietėmis mūsų pagalba gali būti lemiamas veiksnys išgelbėjant gyvybes.

UNHCR tiekia palapines iš trijų centrų Dubajuje, Kopenhagoje ir Durbane, be to, aprūpina tokiomis medžiagomis kaip plastikiniai maišai ir medžiaga, iš kurių galima pasigaminti paprasčiausią pastogę. Be to, kritinėms situacijoms užsitęsus ilgesnį laiką mes finansuojame bendruomeninių prieglaudų rekonstrukcijos darbus, naujų patalpų statybą, ir aprūpiname perkeltus asmenis medžiagomis, iš kurių jie gali pasistatyti namus dalyvaudami savitarpio pagalbos programose.
Kartu su Tarptautine Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija (IFRC) UNHCR vadovauja Pasaulinei pastogės grupei („Global Shelter Cluster“). IFRC vadovauja stichinių nelaimų atveju, mes vadovaujame dėl konflikto kilusios priverstinės migracijos atveju. Kartu mes ištisoms kartoms padedame rasti namus.