Nuo 2011 metų daugiau nei 5,6 milijono žmonių pabėgo iš Sirijos, ieškodami saugaus prieglobsčio Libane, Turkijoje, Jordanijoje ir už jų ribų. Dar daugiau milijonų yra perkelti Sirijos ribose. Karui besitęsiant, viltis greitai gęsta.

Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras (UNHCR) deda didžiules pastangas, vadovaudamas koordinuotiems veiksmams visame regione. Kartu su mūsų partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir priimančiųjų šalių vyriausybėmis, mes esame gelbėjimosi ratas tiems, kuriems reikia pagalbos.

Daugiau apie kritišką padėtį Sirijoje skaitykite čia. 

Paaukokite dabar

11 milijonų

Nuo 2011 metų 11 milijonų sirų buvo priversti bėgti iš Sirijos.

6 milijonai

6 milijonai paliko savo namus ir yra perkelti Sirijos ribose.

2,5 milijono

Iš milijonų sirų, pabėgusių į kaimynines šalis, 2,5 milijono yra vaikai.

 

Daugiau statistikos rasite čia. 

Atnaujinta 2020 m. kovo 16 d.

Šiaurės vakarų Sirija

Dėl kasdienių oro puolimų ir nesibaigiančių konfliktų milijonai žmonių buvo perkelti Sirijos ribose. Ypatingą nerimą kelia dabartinė šalies šiaurės vakarų Idlibo provincijos situacija. Per trumpesnį nei trijų mėnesių laikotarpį beveik vienas milijonas žmonių pabėgo iš savo namų, o besitęsiantys šaudymai pavertė šį regioną ypač pavojingu. Atakuotos buvo mokyklos bei ligoninės, daugelis žmonių prarado gyvybes. Šio mirtino pavojaus kontekste JT Pabėgėlių reikalų vyriausiasis komisaras Filipo Grandi kreipėsi į dalyvaujančias šalis ir tarptautinę bendruomenę:

„Norint sukurti saugią aplinką, siekiant apsaugoti žmonių gyvybes, mes privalome užbaigti šitą karą… Kiekvieną dieną šio kvietimo užbaigti karą svarba auga. Tūkstančiai nekaltų žmonių negali mokėti už susiskaldžiusios tarptautinės bendruomenės, kuri nesugeba rasti sprendimo, padėsiančio įveikti šią krizę, klaidas. Tai paliks didžiulę juodą dėmę mūsų kolektyvinėje tarptautinėje sąžinėje.“

Apskaičiuota, kad šiuo metu šiaurės vakarų Sirijoje gyvena daugiau nei keturi milijonai civilių. Dauguma jų jau daugelį metų gyvena perkelti ir buvo priversti bėgti kelis kartus. Maždaug 80 procentų iš naujai perkeltųjų yra moterys ir vaikai. Rizikos grupei taip pat priklauso ir senyvo amžiaus gyventojai. Iš jų apie 17 000 yra ypač pažeidžiami, kadangi neturi pastogės.

 

Šiaurės rytų Sirija

Naujausias konfliktas šiaurės rytų Sirijoje prisidėjo prie padidėjusio Sirijos pabėgėlių į Iraką skaičiaus. Nuo 2019 m. spalio iki 2020 m. sausio 20 400 sirų saugų prieglobstį surado Irake. Daugelis jų šiuo metu yra apsistoję Bardarash stovykloje, maždaug 140 kilometrų nutolusioje į rytus nuo Irako ir Sirijos sienos. Dauguma sirų, gyvenančių šioje stovykloje, yra iš šiaurės rytų Sirijos regiono, kuriame jie buvo sprogdinimų ir šaudymų liudininkais. 3 iš 4 apsistojusiųjų stovykloje yra moterys ir vaikai, įskaitant daugelį vaikų be tėvų ar globėjų palydos.

 

Bendra padėtis Sirijoje

Milijonai sirų bėgdami nuo bombų ir kulkų, kurie nusiaubė jų namus, kirto tarpvalstybines sienas.

Turkijoje šiuo metu yra apsistoję 3,5 milijono Sirijos pabėgėlių, tai yra didžiausias svetimoje šalyje registruotų Sirijos pabėgėlių skaičius. Didžioji jų dalis gyvena atšiauriomis sąlygomis miestų teritorijose. Tuo tarpu 300 000 iš jų yra apgyvendinti pabėgėlių stovyklose.

Libijoje gyvenimas yra kasdienė kova daugiau nei 900 000 sirų pabėgėlių, gyvenančių šioje šalyje. Daugelis iš jų turi labai ribotus finansinius išteklius arba išvis jų neturi, o apie 70 procentų gyvena žemiau skurdo ribos. Kadangi Libija neturi pabėgėlių stovyklų, sirai yra apsistoję daugiau nei 2 100 miestų ir kaimų bendruomenėse ir vietovėse. Dažnai kelioms pabėgėlių šeimoms tenka dalintis mažais, perpildytais, tik pagrindinius poreikius patenkinančiais būstais.

„Mes jautėmės taip, tarsi galbūt atėjo mūsų eilė numirti. Bet mirti mes nenorėjome. Taigi apsisprendėme išvykti.“
– Sahar, 25 metų Sirijos pabėgėlė  Libane

Jordanijoje daugiau nei 655 000 vyrų, moterų ir vaikų yra įstrigę svetimoje žemėje. Iš jų apie 80 procentų gyvena už stovyklų ribų, tuo tarpu daugiau nei 139 000 surado prieglobstį  Zaatari ir Azraq pabėgėlių stovyklose. Daugelis iš jų atvyko su ribotais ištekliais, vargiai patenkinančiais net pagrindinius poreikius, o tiems, kuriems iš pradžių išgyventi pakako turimų santaupų, ar galėjusiems pasikliauti juos priglaudusiųjų šeimų parama, dabar nepaprastai yra reikalinga pagalba. Yra apskaičiuota, kad 93 procentai pabėgėlių Jordanijoje gyvena žemiau skurdo ribos.

Taip pat dvi kaimyninės šalys – Egiptas ir Irakas – yra apgyvendinusios didelius sirų pabėgėlių skaičius. 2020 m. vasario mėnesio įrašai rodo, kad Irake gyvena 247 000 sirų, tuo metu Egipte – 130 000. Visoms penkioms minėtoms šalims, priglaudusioms sirų pabėgėlius, UNHCR padeda teikiant jiems apsaugą, pastogę, teisinę pagalbą ir psichologinę paramą.

Nors gyvenimas svetimoje žemėje gali būti sudėtingas, dar sudėtingesnė yra situacija, vyraujanti Sirijoje.

„Sirija išgyvena didžiausią mūsų laikų humanitarinę ir pabėgėlių krizę, kuri yra besitęsianti milijonų kančios priežastis, ir dėl kurių Sirija turėtų sulaukti milžiniškos paramos iš viso pasaulio.“
– Filipo Grandi, JT Pabėgėlių reikalų vyriausiasis komisaras

Kokiais būdais UNHCR teikia pagalbą?

Mūsų Sirijos pabėgėliams teikiama humanitarinė pagalba gelbsti gyvybes: tuos, kuriems labiausiai reikalinga pagalba, mes aprūpiname pinigais vaistams ir maistui, viryklėms ir šildymo kurui, medžiagai, skirtai izoliuoti palapines, bei šiluminėms antklodėms ir žieminiams drabužiams.

Šiaurės vakarų Sirijoje UNHCR kartu su partneriais žiemos laikotarpiu suteikė skubiąją pagalbą išdalindami žieminius drabužius ir antklodes 36 800 į šį regioną perkeltų ir čia gyvenančių sirų. Taip pat suteikėme pastogę, apsaugą ir psichosocialinę paramą daugiau nei 9 000 psichologiškai traumuotų asmenų. Be to, iki šiol jau 22 400 asmenys buvo mūsų aprūpinti pastoge.

2019 m. sudarėme mūsų taip vadinamą 3RP planą – regioninį pabėgėlių ir atsparumo planą. Šis yra sudarytas iš apibendrintų mūsų darbo Sirijoje 2020 m. ir 2021 m. strategijų. Planas pristato priemones, kurias naudosime užtikrinti, kad sirų pabėgėliai ir toliau galėtų ieškoti prieglobsčio ir tarptautinės apsaugos, tuo pačiu užtikrinant, kad jų pagrindiniai psichologiniai ir fiziniai poreikiai būtų patenkinti. Tokiu būdu pabėgėliams bus suteikiama oraus saugioje aplinkoje gyvenimo galimybė. Kitas svarbus užsibrėžtas tikslas yra padėti ir paremti daugiau pabėgėlių, kad šie galėtų pradėti gyventi savarankiškai. UNHCR taip pat toliau tęs Sirijos nacionalinių ir vietos valdžios institucijų bei kaimyninių valstybių paramą pagrindiniais ištekliais, kurie yra reikalingi patenkinti ne tik pabėgėlių dabartinius, bet ir ateities poreikius.

Atnaujinta 2020 m. kovo mėn. 

Jeigu norite sužinoti daugiau apie mūsų veiklą Sirijoje, prašome apsilankyti UNHCR Sirijos internetinėje svetainėje.