Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Pasaulinis susitarimas dėl pabėgėlių

Istorinis susitarimas dėl pabėgėlių

2018 m. pasaulis susitarė dėl naujų pabėgėlių perkėlimo ir priimančiųjų šalių situacijos gerinimo būdų. Susitarimu, dar kitaip vadinamu “Pasauliniu susitarimu dėl pabėgėlių”, siekiama pagerinti tarptautinį atsaką į naujas ir esamas pabėgėlių problemas ir juo siekiama užtikrinti, kad pabėgėliai ir juos priimantys žmonės gautų reikiamą paramą.

Šiaurės ir Baltijos šalys nuo pat pradžių buvo stiprios ir aktyvios Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių rėmėjos. Pirmajame Pasauliniame pabėgėlių forume, vykusiame 2019 m., regiono šalys pažadėjo prisidėti gyvybiškai svarbiomis iniciatyvomis, partneryste ir finansine parama, įsipareigodamos įgyvendinti Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių tikslus.

Kas yra Pasaulinis susitarimas dėl pabėgėlių?

Pasaulinis susitarimas dėl pabėgėlių, kaip patvirtino Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja 2018 m., yra nuspėjamesnio ir teisingesnio atsakomybės pasidalijimo pagrindas, ypač turint omenyje, kad tvaraus pabėgėlių problemų sprendimo neįmanoma pasiekti be tarptautinio bendradarbiavimo. Tai vyriausybių, tarptautinių organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių planas, užtikrinantis, kad priimančiosios bendruomenės gautų reikiamą paramą ir kad pabėgėliai galėtų gyventi produktyviai. Tai yra unikali galimybė pakeisti pasaulio reakciją į pabėgėlių situaciją, naudinga ne tik pabėgėliams, bet ir juos priimančioms bendruomenėms.

Keturi pagrindiniai Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių tikslai yra šie:

  • Palengvinti priimančiosioms šalims tenkančią naštą;
  • Didinti pabėgėlių galimybes gyventi nepriklausomai;
  • Išplėsti prieigą prie trečiųjų šalių sprendimų;
  • Sąlygų kilmės šalyse palengvinimas siekiant, kad pabėgėliai galėtų savo noru grįžti saugiai ir oriai.

Pasaulinis susitarimas dėl pabėgėlių buvo parengtas 2016 m.priėmus Niujorko deklaraciją dėl pabėgėlių ir migrantų, sukuriant visapusiškesnio ir teisingesnio reagavimo į pabėgėlių krizes, viziją.

Sužinokite daugiau apie Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių

Skaitmeninė platforma

Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių skaitmeninėje platformoje galite rasti planuojamų darbų apžvalgą, stebėti pažangą ir sužinoti apie gerąją patirtį.

UNHCR trumpasis vadovas

Sužinokite pagrindinius dalykus apie Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių, perskaitę šią klausimų ir atsakymų skiltį, paruoštą UNHCR.

Pasaulinio susitarimo dėl pabėgėlių brošiūra

Šioje brošiūroje rasite pilną Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių.

Pasaulinis pabėgėlių forumas

Kas ketverius metus vykstantis Pasaulinis pabėgėlių forumas leidžia valstybėms ir kitiems veikėjams susiburti dalytis gerąja patirtimi ir prisidėti finansine parama, technine patirtimi ir politikos pakeitimais, siekiant padėti pasiekti Pasaulinio susitarimo tikslus. Pirmasis Pasaulinis pabėgėlių forumas įvyko 2019 m. gruodžio mėn. ir buvo svarbus žingsnis kuriant solidarumą su pasaulio pabėgėliais ir juos priimančiomis šalimis bei bendruomenėmis. Daugiau informacijos rasite ataskaitoje „Pasaulinio pabėgėlių forumo rezultatai 2019“.

Kitas Pasaulinis pabėgėlių forumas vyks 2023 m. gruodžio mėn. Ženevoje. Daugiau apie forumą skaitykite čia.

Naujienos apie Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių ir Pasaulinį pabėgėlių forumą

VRM viceministras atstovauja Lietuvą Pasauliniame pabėgėlių forume

VRM viceministras atstovauja Lietuvą Pasauliniame pabėgėlių forume

Lietuvos Respublikos vyriausybinė delegacija, vadovaujama vidaus reikalų viceministro Tautvydo Tamulevičiaus, dalyvauja 2019 m. gruodžio 17–18 d. Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) būstinėje Ženevoje (Šveicarijos Konfederacija) vykstančiame pirmajame Pasauliniame pabėgėlių forume.