Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Naujienos

Paskutinės naujienos iš UNHCR Lietuvoje

Kelias į priekį sustiprintos politikos ir praktikos, skirtos nelydimiems ir atskirtiems vaikams Europoje, link

Kelias į priekį sustiprintos politikos ir praktikos, skirtos nelydimiems ir atskirtiems vaikams Europoje, link

Europos regioniniuose ir nacionaliniuose įstatymuose numatyta tvirta vaikų apsaugos sistema, grindžiama tarptautiniais standartais. Tačiau šie įstatymai neturėjo nuolatinio teigiamo poveikio vaikų pabėgėlių ir migrant gerovei. Vietoj to vaikai, valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos dažnai susiduria su sudėtingomis, painiomis, brangiomis ir biurokratinėmis procedūromis, o jos taikomos neatsižvelgiant į geriausius nelydimų ir […]

Pabėgėlė iš Etiopijos užkrečia noru apsivilkti suknelę ir lietuves

Pabėgėlė iš Etiopijos užkrečia noru apsivilkti suknelę ir lietuves

Kai gimtąją Etiopiją palikusi Eskedar Maštavičienė 2007 m. persikėlė iš Maltos į Lietuvą, naujoji šalis ir jos gyventojai jai pasirodė šalti ir gana atšiaurūs. Dabar, praėjus beveik 10 metų, Eskedar su vyru ir trimis vaikais gyvena Vilniuje ir džiaugiasi, kad Lietuva – jos namai.