Kara, vardarbības un vajāšanas ietekmē piespiedu pārvietošana skar nepieredzēti lielu skaitu cilvēku