Lai gan Eiropā nonākušo bēgļu un migrantu skaits samazinās, joprojām pieaug ziņojumi par vardarbību un nāvi ceļā uz Eiropu

Nupat izdots ANO Bēgļu aģentūras ziņojums atspoguļo kritumu 2017. gada pirmajā pusē to bēgļu un migrantu skaitā, kuri ierodas Eiropā. Taču, tā kā joprojām ierobežoti ir legālās imigrācijas veidi, šie cilvēki joprojām ir spiesti izmantot organizētos cilvēku kontrabandas un tirdzniecības tīklus, un rezultātā tiek pakļauti nāves un vardarbības riskam. Ziņojumā […]

Nupat izdots ANO Bēgļu aģentūras ziņojums atspoguļo kritumu 2017. gada pirmajā pusē to bēgļu un migrantu skaitā, kuri ierodas Eiropā. Taču, tā kā joprojām ierobežoti ir legālās imigrācijas veidi, šie cilvēki joprojām ir spiesti izmantot organizētos cilvēku kontrabandas un tirdzniecības tīklus, un rezultātā tiek pakļauti nāves un vardarbības riskam.

Ziņojumā teikts, ka šā gada pirmajā pusē kopumā Vidusjūras šķērsošanas gadījumu skaits ir krasi samazinājies, salīdzinot ar 2016. gada pirmo pusi, galvenokārt tādēļ, ka par 94% sarucis to cilvēku skaits, kas pāri jūrai nokļuva Grieķijā no Turcijas. Vienlaikus cilvēku skaits, kuri Vidusjūru šķērso no Ziemeļāfrikas Itālijas virzienā, ir palicis teju nemainīgs (jūnija beigās šo ceļu bija veikuši 83 752 cilvēki, un pēc tam ierašanos skaits ir sarucis).

Neskatoties uz mazāku imigrācijas apjomu, nāves risks ceļā uz Eiropu joprojām ir satraucoši augsts. Ziņojumā norādīts, ka apmēram 2253 cilvēki gāja bojā vai ir bezvēsts pazuduši jūrā un vismaz 40 cilvēki ir gājuši bojā, šķērsojot Eiropas vai tās kaimiņvalstu sauszemes robežas. Tā kā lielākā daļa cilvēku ceļo slepus, šo informāciju ir grūti pārbaudīt un šie dati tiek vērtēti kā minimālo daudzumu atspoguļojoši. Vardarbība ceļa laikā ir bieži sastopama parādība, īpaši Lībijas teritorijā.

“Ir morāli nepieņemami censties samazināt Eiropā ieceļojošo bēgļu un migrantu skaitu, vienlaikus nepastiprinot savu rīcību miera nodrošināšanai, attīstības sadarbībai un drošu ieceļošanas veidu garantēšanai,” teicis ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos Filipo Grandi. “Mēs nedrīkstam ignorēt notiekošo vardarbību tikai tādēļ, ka tā notiek ārpus mūsu teritorijas.”

Ziņojumā teikts, ka liela daļa migrantu un bēgļu, kas sasnieguši Itāliju no Lībijas, ir pieredzējuši ļoti bīstamus ceļa posmus tuksnesī, kā arī vardarbību, tajā skaitā seksuālo vardarbību, spīdzināšanu un nolaupīšanu izpirkuma maksas saņemšanai. Ceļojot pāri jūrai uz Itāliju, bojāejas risks sasniedz 1 praet 39.

Lai gan šo cilvēku vidū ir tādi, kas meklē labākas iespējas nopelnīt un nodrošināt sev iztiku, tūkstošiem šā ceļa veicēju bēg no vardarbības vai vajāšanas savā dzimtenē. Aptuveni 11 400 no Itāliju sasniegušajiem bija nepavadīti vai no ģimenēm nošķirti nepilngadīgi bērni. Daudz jaunatbraucēju, tajā skaitā bērnu, ir tikuši pakļauti seksuālai vardarbībai vai cilvēktirdzniecībai savā ceļā. Kopumā aptuveni 40% no tiem, kuri lūdza patvērumu Itālijā laika posmā starp šā gada janvāri un jūniju, bija tiesīgi saņemt starptautisko aizsardzību.

ANO Bēgļu aģentūras ziņojums arī norāda uz lielāku cilvēku skaitu, kuri par galamērķi izvēlējušies Spāniju – šā gada pirmajā pusē Spāniju, galvenokārt pa Vidusjūru, sasniedza 9500 cilvēku, salīdzinot ar 4936 cilvēkiem 2016. gada pirmajos sešos mēnešos.

Cilvēku kustība Eiropas iekšienē turpinājās arī 2017. gada pirmajā pusē, taču krietni mazākā mērogā kā pērn. Personas, kas neregulārā veidā šķērsoja robežas, ceļojot no Grieķijas un Bulgārijas, ziņoja par vardarbību un miesas bojājumiem no cilvēku kontrabandistu puses, kā arī par tīši uzraidītiem policijas suņiem. Papildus tika ziņots arī par zādzībām un personu nolaupīšanu izpirkuma iegūšanai.

ANO Bēgļu aģentūras apskatītajā laika periodā gan aģentūra, gan tās partneri turpināja saņemt sūdzības par uz cilvēku atraidīšanām uz robežas, ko īstenojuši valsts institūciju pārstāvji, tajā skaitā Bulgārijā, Horvātijā, Grieķijā, Ungārijā, Rumānijā, Serbijā, Spānijā un Maķedonijā. Tāpat tika ziņots par liegtu piekļuvi patvēruma procedūrai, kā arī par vardarbību atsevišķos gadījumos. Dažas valstis ir centušās novērst šīs nepilnības, piemēram, izmeklējot norādes par cilvēktiesību pārkāpumiem pie robežas šķērsošanas, taču ir nepieciešama turpmāka pastiprināta rīcība.

Ziņojums aicina atjaunot apņemšanos nodrošināt aizsardzību un meklēt vislabākos risinājumus visiem ceļā esošajiem cilvēkiem, tajā skaitā tiem, kas vēl pat nav sasnieguši Lībiju, kā arī rast labākos veidus, lai apkarotu cilvēktirdzniecību un cilvēku kontrabandu. Turklāt tas jādara vienlaicīgi ar drošu un legālu ieceļošanas veidu paplašināšanu, tajā skaitā veicinot pārmitināšanu un ģimeņu atkalapvienošanu. Tas ir būtiski, ja mēs vēlamies pasargāt bēgļus un migrantus no noziedzīgiem grupējumiem, samazināt viņu paļaušanos uz cilvēku kontrabandas tīkliem, kā arī novērst turpmākus vardarbības un bojāejas gadījumus.

*ANO Bēgļu aģentūras ziņojums angļu valodā pieejams šeit: https://goo.gl/94gSo8