Statistika par bēgļiem un patvēruma meklētājiem Ziemeļeiropas reģionā

ANO Bēgļu aģentūras Ziemeļeiropas reģionālā biroja faktu lapas sniedz 2017.gada datu pārskatu par patvēruma meklētājiem, bēgļiem un bezvalstniekiem šajā reģionā.

PIEZĪME. Šis nav jaunākais atjauninājums. Šeit atrodiet jaunāko Ziemeļeiropas faktu lapu.

Cik patvēruma meklētāju pagājušajā gadā ieradās dažādās Ziemeļeiropas valstīs, kas viņi bija un no kāda bija viņu izcelsme? Cik daudziem 2017.gadā tika piešķirts aizsardzības statuss, un cik bēgļu ieradās pārmitināšanas programmas ietvaros?

ANO Bēgļu aģentūras Ziemeļeiropas faktu lapas sniedz 2017.gada datu pārskatu par patvēruma meklētājiem, bēgļiem un bezvalstniekiem šajā reģionā.

Faktu lapas ļauj salīdzināt datus par atbraucēju skaitu, pārmitināšanas lietām, aizsardzību saņēmušo cilvēku kopējo skaitu un procentuālo daļu, kā arī atbraucēju skaitu dažādās Ziemeļeiropas reģiona valstīs (Dānijā, Igaunijā, Somijā, Islandē, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā) pēdējo trīs gadu laikā.

Ziemeļeiropas valstu faktu lapu varat lejupielādēt (angļu valodā) šeit: https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63732