Statistika par bēgļiem un patvēruma meklētājiem Ziemeļeiropas reģionā

ANO Bēgļu aģentūras faktu lapas sniedz pārskatu par patvēruma meklētājiem, bēgļiem un bezvalstniekiem Ziemeļeiropas reģionā.

© UNHCR

PIEZĪME. Ņemiet vērā, ka šī ir novecojusi Ziemeļeiropas faktu lapas versija. Jaunākā versija ir pieejama šeit.

Cik patvēruma meklētāju ieradās dažādās Ziemeļeiropas valstīs šogad – un cik daudzi ieradās pagājušajā gadā? Kas viņi ir un kādas ir viņu izcelsmes valstis? Cik daudziem piešķirts aizsardzības statuss, un cik bēgļu ieradās pārmitināšanas programmas ietvaros?

ANO Bēgļu aģentūras Ziemeļeiropas faktu lapas – aptverot Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju – sniedz 2017.gada datu pārskatu par patvēruma meklētājiem, bēgļiem un bezvalstniekiem reģionā.

Faktu lapas arī ļauj salīdzināt datus par atbraucēju skaitu, pārmitināšanas lietām, aizsardzību saņēmušo cilvēku kopējo skaitu un procentuālo daļu, kā arī atbraucēju skaitu dažādās Ziemeļeiropas reģiona valstīs pēdējo piecu gadu laikā un 2018.gada pirmajos sešos mēnešos.

Ziemeļeiropas valstu faktu lapu varat lejupielādēt (angļu valodā) šeit: