Statistika par bēgļiem un patvēruma meklētājiem Ziemeļeiropas reģionā

ANO Bēgļu aģentūras faktu lapas sniedz pārskatu par patvēruma meklētājiem, bēgļiem un bezvalstniekiem Ziemeļeiropas reģionā.

© UNHCR

Cik daudz patvēruma meklētāju pagājušajā gadā ieradās dažādās Ziemeļeiropas valstīs?

Kas viņi ir un kādas ir viņu izcelsmes valstis? Cik daudz ir saņēmis aizsardzības statusu un cik bēgļi ir iekļauti pārvietošanas programmā?

ANO Bēgļu aģentūras ziemeļu faktu lapa, kas aptver Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju, sniedz 2018 datus par patvēruma meklētājiem, bēgļiem un bezvalstniekiem reģionā.

Faktu lapas arī ļauj salīdzināt datus par ieceļotāju skaitu, pārcelšanās gadījumiem, aizsargāto personu kopējo skaitu un procentuālo daudzumu, kā arī dažādu Ziemeļeiropas valstu skaitu pēdējo piecu gadu laikā.

Jūs varat lejupielādēt Ziemeļeiropas faktu lapu (angļu valodā) šeit: