Visā pasaulē pārvietoto personu skaitam sasniedzot jau 70 miljonus, ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos aicina uz lielāku solidaritāti

To cilvēku skaits, kuri bēg no kara, vajāšanas un konfliktiem, 2018. gadā pārsniedza 70 miljonus. Visos savos gandrīz 70 pastāvēšanas gados UNHCR, ANO Bēgļu aģentūra, tik lielu pārvietoto personu skaitu vēl nav pieredzējusi.

© UNHCR/Andrew McConnell

Šodien publicētā ikgadējā ANO Bēgļu aģentūras ziņojuma “Global Trends” dati rāda, ka pašlaik vismaz 70,8 miljoni cilvēku ir klasificējami kā piespiedu kārtā pārvietoti. Salīdzinājumam – tas ir divreiz vairāk nekā pirms 20 gadiem, par 2,3 miljoniem vairāk nekā pirms gada un aptuveni tikpat daudz, cik dzīvo vidēji Taizemē un Turcijā.

70,8 miljoni ir piesardzīga aplēse, jo īpaši tāpēc, ka Venecuēlas krīzes izraisītā masveida cilvēku plūsma šajā skaitā atspoguļojas tikai daļēji. Aptuveni 4 miljoni venecuēliešu ir pametuši savu valsti, radot vienu no pasaules lielākajām nesenajām bēgļu krīzēm. Lai gan lielākajai daļai šo cilvēku pienākas starptautiskā aizsardzība, šobrīd tikai aptuveni pusmiljons venecuēliešu ir oficiāli pieteikušies patvērumam.

„Tas, ko mēs redzam šajos datos, ir vēl viens apliecinājums tam, ka ilgtermiņā pieaug to cilvēku skaits, kuriem nepieciešams patvērums no kara, konfliktiem un vajāšanas. Lai arī par bēgļiem un migrantiem nereti dzirdam pretrunīgus viedokļus, mēs esam liecinieki dāsnuma un solidaritātes izpausmēm, īpaši kopienās, kuras pašas uzņem lielu skaitu bēgļu. Mēs arī vairāk nekā jebkad agrāk redzam, ka palīdzības sniegšanā iesaistās jauni dalībnieki, citastarp attīstības jomas darbinieki, privātie uzņēmumi un indivīdi. Tas viss ir ne tikai parāda Globālā līguma par bēgļiem pamatprincipu atspoguļojums, bet arī faktiski palīdz sasniegt šī līguma mērķus,” norāda ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos Filipo Grandi. „Mums jābalstās uz šiem pozitīvajiem piemēriem un daudzkārt vairāk jāsolidarizējas ar tiem daudzajiem tūkstošiem nevainīgu cilvēku, kuri katru dienu ir spiesti pamest savas mājas.”

Ziņojumā „Global Trends” norādītajos 70,8 miljonos ietilpst trīs atsevišķas grupas. Pirmā ir bēgļi jeb cilvēki, kas ir spiesti pamest savas valstis konflikta, kara vai vajāšanas dēļ. 2018. gadā bēgļu skaits visā pasaulē sasniedza 25,9 miljonus, kas ir par 500 000 vairāk nekā 2017. gadā. Šajā skaitā ietilps 5,5 miljoni Palestīnas bēgļu, kuri ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba aģentūras aprūpē.

Otrā grupa ir patvēruma meklētāji – cilvēki, kas atrodas ārpus viņu izcelsmes valsts un saņem starptautisko aizsardzību, bet gaida prasības par bēgļa statusu izskatīšanas rezultātu. 2018. gada beigās visā pasaulē bija 3,5 miljoni patvēruma meklētāju.

Trešā, lielākā grupa – 41,3 miljoni – ir cilvēki, kas bijuši spiesti doties uz citām vietām savā valstī; tādējādi tos dēvē par iekšzemē pārvietotām personām jeb IDP.

Kopējais pārvietoto cilvēku skaita pieaugums pārsniedz tempu, kādā tiek rasti viņiem piemēroti risinājumi. Labākais risinājums bēgļiem ir brīvprātīga, droša un cilvēka cienīgi īstenota atgriešanās mājās. Citi risinājumi ietver integrāciju uzņemošajā sabiedrībā vai pārmitināšanu uz trešo valsti. Tomēr 2018. gadā tika pārmitināti tikai 92 400 bēgļu, kas ir mazāk nekā 7 % no visiem tiem, kas vēl gaida pārmitināšanu. Apmēram 593 800 bēgļu varēja atgriezties mājās, savukārt 62 600 tika naturalizēti.

„Visās bēgļu krīzēs, lai arī kur un cik ilgi tās notiktu, ir neatlaidīgi jācenšas rast risinājumus un novērst šķēršļus cilvēku brīvprātīgai atgriešanai mājās,” uzsvēra Grandi. „Šis ir sarežģīts darbs, kurā UNHCR iesaistās vienmēr, bet kuram ir arī vajadzīga visu valstu sniegta artava cilvēces kopīgā labuma vārdā. Tas ir viens no mūsdienu lielākajiem izaicinājumiem.”

 

2018. gada ziņojuma „Global Trends” 8 fakti, kas jums jāzina par bēgļiem:

  • BĒRNI: 2018. gadā katrs otrais bēglis bija bērns, daudzi (111 000) – vieni paši, bez savas ģimenes.
  • MAZUĻI: Uganda ziņoja par 2800 mazuļiem bēgļiem vecumā līdz pieciem gadiem, kuri bija vieni vai nošķirti no savas ģimenes.
  • URBĀNAIS FENOMENS: vairāk bēgļu dzīvo lielākās vai mazākās pilsētās (61 %), nevis lauku apvidos vai nometnēs.
  • BAGĀTIE UN NABAGIE: valstis ar augstu ienākumu līmeni vidēji uzņem 2,7 bēgļus uz 1000 iedzīvotājiem; valstis ar vidējiem vai zemiem ienākumiem – 5,8 bēgļus; savukārt visnabadzīgākās valstis uzņem trešo daļu no visiem bēgļiem visā pasaulē.
  • DZĪVESVIETA: aptuveni 80 % bēgļu uzturas valstīs, kas atrodas kaimiņos to izcelsmes valstīm.
  • ILGUMS: gandrīz 4 no katriem 5 bēgļiem ir bijuši bēgļi vismaz piecus gadus. Viens no katriem pieciem bēgļiem ir bijis bēgļa gaitās 20 gadus vai ilgāk.
  • JAUNI PATVĒRUMA MEKLĒTĀJI: visvairāk jaunu patvēruma pieteikumu 2018. gadā tika saņemts no venecuēliešiem (341 800).
  • TENDENCES: to pasaules iedzīvotāju īpatsvars, kas ir bēgļi, patvēruma meklētāji vai iekšzemē pārvietotie, 2018. gadā pieauga līdz 1 cilvēkam uz katriem 108 iedzīvotājiem; pirms desmit gadiem tas bija 1 cilvēks uz katriem 160 iedzīvotājiem.

Kontaktpersona:

Didzis Melbiksis
Preses pārstāvis Latvijā un Igaunijā
UNHCR reģionālā pārstāvība Ziemeļeiropā
Tel: + 467 3587 97 33
E-pasts: [email protected]