ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos Filipo Grandi paziņojums par Covid-19 krīzi

Augstais komisārs bēgļu jautājumos šobrīd aicina uz solidaritāti un līdzjūtību vairāk nekā jebkad agrāk.

“Pasaule mobilizējas cīņai pret Covid-19 izplatīšanos, un daudzas valstis pamatoti īsteno ārkārtas pasākumus, ierobežojot gaisa satiksmi un kustību pāri robežām.

Daudziem cilvēkiem visā pasaulē ikdienas dzīve ir apstājusies vai mainījusies iepriekš neparedzētos veidos.

Taču kari un vajāšana nav beigušies, un pašlaik visā pasaulē cilvēki turpina pamest savas mājas, cerēdami atrast drošāku vietu. Mani aizvien vairāk uztrauc dažu valstu pieņemtie pasākumi, kas varētu patvēruma meklēšanas tiesību īstenošanu padarīt par pilnīgi neiespējamu.

Visām valstīm šajā iepriekš nepieredzētajā krīzē savas robežas jāpārvalda tā, kā tās uzskata par pareizu. Taču šie pasākumi nedrīkstētu nogriezt ceļu patvēruma meklētājiem vai piespiest cilvēkus atgriezties briesmpilnās situācijās.

Mums ir risinājumi. Ja tiek konstatēti veselības riski, var ieviest skrīninga procedūru līdztekus testēšanas, karantīnas un citiem pasākumiem. Tādējādi iestādes varēs droši pārvaldīt patvēruma meklētāju un bēgļu ierašanos, vienlaikus ievērojot starptautiskos bēgļu aizsardzības standartus, kuru mērķis ir glābt cilvēku dzīvību.

Šajos grūtajos laikos neaizmirsīsim tos, kuri bēg no kara un vajāšanas. Viņiem un mums visiem pašlaik solidaritāte un līdzjūtība ir vajadzīga vairāk nekā jebkad iepriekš.”