Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Ārkārtas situācijas

Ārkārtas situācijās mums jādomā ātri un jārīkojas nekavējoties. Gadījumos, kad konflikta dēļ cilvēkiem nākas pamest savas mājas vai politiska apvērsuma rezultātā iedzīvotāji paliek bez pajumtes, UNHCR sniedz palīdzību.

Mūsu speciālisti ir gatavi doties un sniegt palīdzību uz jebkuru pasaules malu. Pateicoties globālam piegādātāju, specializēto aģentūru un partneru tīklam, mēs varam uzsākt ārkārtas situāciju operācijas 72 stundu laikā.

Lai uzturētu šo spēju, mūsu aģentūra ir izstrādājusi regulāras mācību programmas, kuras ietver semināru par ārkārtas situāciju pārvaldību, sagatavojot visus brīvprātīgos, kuri iekļauti mūsu Ārkārtas situāciju reaģēšanas komandas (ERT) sarakstā, jebkādai iespējamai humanitārai krīzei. Šī nedēļu ilgā mācību programma tiek rīkota trīs līdz četras reizes gadā līdz 40 cilvēku lielām grupām un koncentrējas uz komandas veidošanas, operāciju plānošanas, komunikācijas un pārrunu veikšanas prasmju pilnveidošanu, drošību un citiem jautājumiem.

UNHCR eCentrs Bankokā arī palīdz uzlabot gatavību ārkārtas situācijām un reaģēšanas spēju Āzijas un Klusā okeāna reģionā ar specializētām mācību programmām un citiem prasmju uzlabošanas pasākumiem.

Saistītas

10 Fakti Par Bēgļiem

UNHCR, ANO Bēgļu aģentūra, piedāvā 10 svarīgus fakus par bēgļiem, lai veicinātu uz faktiem balstītas diskusijas.

read more