Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Ārkārtas situācijas

Ārkārtas situācijās mums jādomā ātri un jārīkojas nekavējoties. Gadījumos, kad konflikta dēļ cilvēkiem nākas pamest savas mājas vai politiska apvērsuma rezultātā iedzīvotāji paliek bez pajumtes, UNHCR sniedz palīdzību.

Mūsu speciālisti ir gatavi doties un sniegt palīdzību uz jebkuru pasaules malu. Pateicoties globālam piegādātāju, specializēto aģentūru un partneru tīklam, mēs varam uzsākt ārkārtas situāciju operācijas 72 stundu laikā.

Lai uzturētu šo spēju, mūsu aģentūra ir izstrādājusi regulāras mācību programmas, kuras ietver semināru par ārkārtas situāciju pārvaldību, sagatavojot visus brīvprātīgos, kuri iekļauti mūsu Ārkārtas situāciju reaģēšanas komandas (ERT) sarakstā, jebkādai iespējamai humanitārai krīzei. Šī nedēļu ilgā mācību programma tiek rīkota trīs līdz četras reizes gadā līdz 40 cilvēku lielām grupām un koncentrējas uz komandas veidošanas, operāciju plānošanas, komunikācijas un pārrunu veikšanas prasmju pilnveidošanu, drošību un citiem jautājumiem.

UNHCR eCentrs Bankokā arī palīdz uzlabot gatavību ārkārtas situācijām un reaģēšanas spēju Āzijas un Klusā okeāna reģionā ar specializētām mācību programmām un citiem prasmju uzlabošanas pasākumiem.

Saistītas

ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) jaunākajā ziņojumā uzsver, ka koronavīruss ir nopietns drauds bēgļu izglītībai – puse no bēgļu bērniem visā pasaulē neapmeklē skolu.

Šodien publicētajā ziņojumā “Coming Together for Refugee Education” (“Kopīgā cīņā par bēgļu izglītību”) ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) brīdina par starptautiskās sabiedrības iesaistīšanās nepieciešamību, lai novērstu postošās sekas, ko atstājis Covid-19 uz bēgļu izglītības iegūšanu – miljoniem gados jaunu bēgļu, kuri dzīvo pasaules vismazāk aizsargātajās kopienās, iespējas izglītoties tiks būtiski ietekmētas. Šajā ziņojumā izmantoti kopējie dati  par uzņemšanu skolās 2019./2020. mācību gadā.  Ziņojumā pieminēts, ka, lai gan Covid-19 ir atstājusi nelabvēlīgu ietekmi uz bērnu izglītību visās valstīs, bēgļu bērni ir īpaši nelabvēlīgā situācijā. Pirms pandēmijas iespējamība, ka bērns neapmeklēs skolu, bēgļu bērnu vidū bija divreiz […]

read more

10 Fakti Par Bēgļiem

UNHCR, ANO Bēgļu aģentūra, piedāvā 10 svarīgus fakus par bēgļiem, lai veicinātu uz faktiem balstītas diskusijas.

read more