Karš, vajāšanas un cilvēktiesību pārkāpumi turpina spiest cilvēkus doties bēgļu gaitas uz Eiropu. Daudzi riskē savu dzīvību un saskaras ar nodevīgu ceļojumu. Puse no tiem, kuri šķērsoja Vidusjūru 2015. gadā, bija sīrieši, kuri bēga no kara šausmām dzimtenē.

Ziedot

11 556

cilvēki šogad jau ir riskējuši ar savu dzīvību, lai sasniegtu Eiropu 2019. gada

311

Cilvēki tika noslīkuši Vidusjūrā 2019. gadā

 

Vairāk statistikas ??

ANO 2019. gada 3. aprīlis dati

“Beidzot varu elpot… Ceļā no Turcijas uz Grieķiju mēs gandrīz noslīkām jūrā.”

Aja, sīriešu bēgle Minhenē

Ilgstošias konflikts un vardarbība Sīrijā, Irākā un citās pasaules daļās izraisa plaša mēroga piespiedu pārvietošanu, un bēgļi meklē drošu patvērumu ārpus sava reģiona. Daudziem, kuri bēg no vajāšānas, tostarp tiem, kuri mēģina atkal apvienoties ar saviem ģimenes locekļiem Eiropā, atliek aizvien mazāk likumīgo ceļu. 2015. gadā un 2016. gada pirmajos mēnešos Eiropas krastus sasniedza gandrīz 1,2 miljoni bēgļu un migrantu — vairums, bēgot no konfliktiem un vajāšanās. Daudzi zaudēja dzīvību jūrā vai pieredzēja savu tuvinieku bojāeju mēģinot sasniegt drošu patvērumu. Aizvien vairāk ģimeņu, sieviešu un nepieskatītu bērnu dodas riskantos ceļojumos cauri vairākām valstīm, nereti ciešot no kontrabandistu cietsirdības.

“Patiesība ir vienkārša — bēgļi neriskētu ar savu dzīvību, dodoties tik bīstamā ceļojumā, ja varētu normāli dzīvot savās mājās.”

Melisa Fleminga, UNHCR

Kādu palīdzību sniedz UNHCR?

Lai reaģētu uz šo ārkārtas situāciju, UNHCR mobilizēja vairāk nekā 600 darbinieku un resursu 20 dažādās vietās, lai glābtu dzīvības un nodrošinātu aizsardzību. Tostarp, sniedzot humanitāro palīdzību, mēģinot uzlabot izmitināšanas vietas un pajumtes ziemas mēnešos, nodrošinot nepārtrauktu klātesamību visos iebraukšanas un daudzos izbraukšanas robežpunktos, lai nepārtraukti aizsargātu, uzraudzītu un palīdzētu apvienot sadalītas ģimenes, identificēt un pieskatīt bērnus un nosūtīt attiecīgajiem dienestiem. UNHCR ir aicinājusi Eiropas valstis un citas zemes uzņemties kopīgu atbildību un solidaritāti atbilstoši starptautiskajiem pienākumiem.

Pēc robežu slēgšanas Rietumbalkānu valstīs marta sākumā UNHCR nekavējoties sāka pārcelt resursus, lai paaugstinātu uzņemšanas spējas un pakalpojumus vairāk nekā 55 000 patvēruma meklētāju un bēgļu Grieķijā, atbalstot Grieķijas iestāžu centienus.

Kopā ar jūsu atblastu mēs varam nodrošināt miljoniem cilvēku to palīdzību, kas viņiem ir izmisīgi nepieciešama.