'
;

Lai neviens nepaliktu ārpusē

Pievienojieties mums šodien un palīdziet nodrošināt patvērumu diviem miljoniem cilvēku, kas ir spiesti doties bēgļu gaitās

Pasaulē nepieredzēti liels skaits cilvēku ir spiesti bēgt no savām mājām. To izraisījusi krīze Sīrijā un konfliktsituācijas Dienvidsudānā, Centrālāfrikas Republikā, Burundi un Centrālamerikā, turklāt konflikti rodas ik dienu.

Bēgot no vardarbības, šie cilvēki atstāj aiz muguras pilnīgi visu.

Šobrīd attīstās patvērumu krīze – miljoniem ģimeņu ierodas bēgļu nometnēs vai dzīvo nepiemērotos apstākļos un daļēji izbūvētās patvēruma mītnēs. Mēs ticam, ka bēgļi ir pelnījuši dzīvot drošā patvērumā. “Lai neviens nepaliktu ārpusē” ir globāla kampaņa ar mērķi sagādāt līdzekļus divu miljonu cilvēku, kas ir bijuši spiesti bēgt no savām mājām, izmitināšanai.

Tikai UNHCR ir pietiekamas iespējas un pieredze, lai cīnītos ar šāda mēroga krīzi, taču arī mēs nevaram to paveikt vieni paši.

Līdzdarbojieties šī risinājuma īstenošanā un palīdziet nodrošināt, “Lai neviens nepaliktu ārpusē”.