'
;

Partnerība aizsardzībai

Organizācija UNHCR ir izveidojusi partnerības ar dažādiem dalībniekiem, lai risinātu būtiskus bēgļu aizsardzības, pārvietošanas un atbalsta pasākumus. Lai efektīvāk pildītu savus uzdevumus, UNHCR sadarbojas ar īstenošanas un operatīvajiem partneriem.

Īstenošanas partnerus finansē UNHCR. Institūcijas, kas no mums nesaņem finansējumu, bet kurām ir būtiska loma bēgļu atbalsta pasākumos, sauc par operatīvajiem partneriem. Viens partnerības procesa aspekts ir ”Reach Out” programma, ko izveidoja 1997. gadā, kad mūsu aizsardzības uzdevuma izpilde saskārās ar lielām grūtībām. Kopš 11. septembra teroristu uzbrukumiem Amerikas Savienotajās Valstīs nepieciešamība aizsargāt bēgļus un patvēruma meklētājus ir kļuvusi vēl būtiskāka, ņemot vērā šobrīd valdošo naidīgumu pret cilvēkiem, kas bijuši spiesti pamest savas dzīves vietas un doties bēgļu gaitās.