'
;

Inovācijas

Mūsu inovāciju projekti tiek veidoti, balstoties uz dažādu UNHCR divīziju, bēgļu, akadēmiskā un privātā sektora pieredzes, lai radoši risinātu kompleksus izaicinājumus saistībā ar bēgļiem.

Jaunu projektu prototipi tiek izveidoti un testēti UNHCR operācijās visā pasaulē, bet mēs vēl joprojām turpinām meklēt veidus, kā pielāgot esošos jauninājumus kontekstā ar jomām, kas ir specifiski saistītas ar bēgļiem.

Katru gadu 20 UNHCR inovāciju stipendiāti iegūst apmācību, padomus un atbalstu, risinot izaicinājumus, kas ir unikāli viņu operācijām.

Komunikāciju savienojamība bēgļiem

Pārvietoti cilvēki dzīvo bez komunikāciju savienojamības, lai gan viņiem ir nepieciešams iegūt vitālu informāciju, sazināties ar tuviniekiem, piekļūt pamata pakalpojumiem un izveidot saikni ar lokālo, nacionālo un globālo sabiedrību sev apkārt.

Mūsu mērķis ir, izmantojot radošas sadarbības un gudrus ieguldījumus, nodrošināt, ka visiem bēgļiem un vietējām sabiedrībām, kas viņus uzņem, būtu piekļuve pieejamam, izmaksu ziņā samērīgam un izmantojamam mobilajam un interneta pieslēgumam.

Vairāk par projektu(??)