Select a language for our global site:

Select a country site:
 

Interešu pārstāvēšana

Latvija ir sākusi harmonizēt nacionālo likumdošanu ar jaunākajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem patvēruma jomā, tādiem kā grozītā Direktīva par trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts patstāvīgie iedzīvotāji, kā arī pārskatīto Direktīvu par standartiem, lai trešo valstu valstpiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus. Šim mērķim ANO Bēgļu aģentūras Ziemeļvalstu Reģionālā pārstāvniecība ir sniegusi likumu komentārus un ieteikumus attiecībā uz šiem tiesiskajiem priekšlikumiem un centusies veicināt izpratni, piedaloties publiskās diskusijās.

Saistītie raksti

Turpmākie soļi: ierosinājumi nepavadīto un atšķirto bērnu aizsardzības politikas un prakses uzlabošanai Eiropā

Turpmākie soļi: ierosinājumi nepavadīto un atšķirto bērnu aizsardzības politikas un prakses uzlabošanai Eiropā

Balstoties uz starptautiskiem standartiem, reģionālie un valstu likumi Eiropā nodrošina stabilu pamatu bērnu aizsardzībai. Tomēr šie likumi nav spējuši pozitīvi ietekmēt bēgļu un migrantu bērnu labklājību. Bērni, valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas bieži saskaras ar sarežģītām, neskaidrām, dārgām un birokrātiskām procedūrām, kurās netiek pietiekami ņemtas vērā nepavadīto un atšķirto bērnu […]