'
;

Pajumte

Pajumte ir vitāli nepieciešama ikvienam, īpaši krīzes vai piespiedu pārvietošanas apstākļos. Pajumte ir būtiska, arī cenšoties atjaunot individuālo drošību, pašpietiekamību un cieņpilnu dzīvi.

ANO Bēgļu aģentūras (UNHCR) aizsardzības misijas pamatā ir mērķis garantēt piekļuvi pienācīgai pajumtei humanitāra rakstura ārkārtas situācijās. Mēs nodrošinām teltis, piegādājam plastmasas pārklājus un izstrādājam ārkārtas stratēģijas un vadlīnijas, lai nekavējoties sniegtu palīdzību un atjaunotu māju izjūtu tiem, kam tas visvairāk nepieciešams.

Pilsētās bēgļi parasti dzīvo vienā pajumtē vai mīt nefunkcionālās sabiedriskās ēkās, kolektīvos centros, graustu kvartālos un neformālās apmetnēs. Apstākļi šajās vietās nereti neatbilst standartiem, un pajumtes nodrošināšana sagādā būtiskas problēmas. Lauku rajonos aizsardzības pasākumi un humānā palīdzība nodrošināšana notiek bēgļu nometnēs.

2016. gadā nometnēs visā pasaulē dzīvoja vairāk nekā 2,6 miljoni bēgļu. Bēgļi dažkārt uzturas nometnēs gadiem ilgi, dažkārt pat vairākās paaudzēs. Lai arī nometnes var būt ērtas un praktiskas (īpaši –  ārkārtas situācijās), dzīve tajās rada virkni problēmu, tostarp atkarību no palīdzības un izolāciju.

Aukstās naktīs un karstos dienvidos mūsu palīdzība var būt izšķirīga un glābt dzīvības.

Papildus telšu piegādei, UNHCR nodrošina arī dažādus materiālus, piemēram, plastmasas pārklājus un paklājus, ko iespējams izmantot vienkāršas pajumtes izveidei. Turklāt ilgstošākās situācijās mēs finansējam komunālo pajumtu atjaunošanu vai jaunu mājvietu izbūvi, kā arī nodrošinām pārvietotajām personām materiālus, lai tās varētu patstāvīgi izveidot mājvietas pašpalīdzības shēmu ietvaros.

UNHCR sadarbībā ar Starptautisko Sarkanā krusta un Sarkanā pusmēness biedrību federāciju (IFRC) vada Globālo pajumtes kopu. IFRC uzņemas vadību dabas katastrofu apstākļos, bet mēs vadām komandu situācijās ar konfliktu izraisītu personu pārvietošanu. Kopīgiem spēkiem mēs palīdzam cilvēkiem visā pasaulē atgūt mājas.