Jauna rokasgrāmata palīdz praktizējošiem speciālistiem īstenot efektīvas integrācijas programmas

Lai palīdzētu speciālistiem izstrādāt efektīvas iekļaušanas un integrācijas programmas, ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) kopā ar MPG ir izstrādājusi visaptverošu metodisko līdzekli. Kopš 2021. gada metodiskie materiāli ir tulkoti un atklāti četrās Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona valstīs, ieskaitot Latvijā, un pavisam nesen, februārī, tā tika izdota Islandē.

Pēdējos gados daudzās valstīs ir palielinājies integrācijas un iekļaušanas iniciatīvu skaits, taču tajā pašā laikā vietējiem dalībniekiem un pašvaldību iestādēm trūkst praktisku un plaši pielietojamu risinājumu par to, kā uzlabot dažādus pakalpojumus un integrācijas metodes. UNHCR un MGP, metodisko materiālu autori, redzēja, ka ieinteresētajām pusēm bieži vien ir grūtības pārvērst integrācijas programmas efektīvos risinājumos un stabilās metodēs, tāpēc izstrādāja rokasgrāmatu, kas palīdzētu novērst šo trūkumu.

Metodiskā materiāla izstrādes procesā bija iesaistītas vietējās iestādes, pakalpojumu sniedzēji, pilsoniskā sabiedrība un bēgļu organizācijas visā Eiropā. Rezultātā tika radīts efektīvs un lietotājam draudzīgs rīks integrācijas jomā praktizējošiem speciālistiem. Aprakstītās metodes ir izmēģinātas un pielāgotas dažādām situācijām vairākās Eiropas valstīs un līdz šim rokasgrāmata Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā ir ieviesta Somijā, Islandē, Latvijā un Lietuvā.

2022.gadā Latvijā šis materiāls tika prezentēts kopā ar Sabiedrības integrācijas fondu un Latvijas pašvaldību savienību. Pēdējos gados arī Latvijā pieaug bēgļu skaits, un, lai atvieglotu integrācijas un iekļaušanas procesu ieceļotājiem, tiek attīsti jauni pakalpojumi. “Sabiedrības integrācijas fonds augstu vērtē UNHCR un iesaistīto pušu ekspertīzi metodiskā materiāla izveidē. Tik visaptveroša un viegli saprotama materiāla pieejamībai ir būtiska loma, lai pilnveidotu un nodrošinātu līdzvērtīgu pakalpojuma kvalitāti,” stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce

Metodiskā līdzekļa pamatā ir rokasgrāmata, kurā ietvertas precīzas vadlīnijas, lai sniegtu atbalstu vietējiem dalībniekiem, veidojot pieejas, kas vērstas uz bēgļu iekļaušanu un integrāciju. Interesenti var izmantot šo rokasgrāmatu, lai labāk analizētu savas aktivitātes, izvērtētu rezultātus un izdarītu secinājumus par efektīvākajām metodēm un iespējām tās pielietot citās situācijās.

Metodiskajā līdzeklī ir iekļauta arī interaktīva rokasgrāmatas digitālā versija ar iespēju aizpildīt pašnovērtējuma kontrolsarakstus un digitālu punktu karti. Tā ļauj interesentiem iegūt skaidrus kritērijus efektīvu metožu noteikšanai un viegli pieejamu rīku integrācijas un iekļaušanas prakses novērtēšanai, izmantojot punktu sistēmu.

Pēc metodiskā līdzekļa ieviešanas vairākās Eiropas valstīs UNHCR cer, ka nākotnē šim paraugam sekos arī citas valstis un ka rokasgrāmata būs ne tikai ceļvedis efektīvai iekļaušanai un integrācijai, bet arī sniegs iespēju dalīties ar labām idejām, pieredzi un projektiem.

Metodiskie materiāli pieejami šeit, savukārt rokasgrāmata latviešu valodā – šeit.