Par mums

Vairāk nekā 65 gadus Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs bēgļu jautājumos (UNHCR) aizsargā bēgļu tiesības un labklājību visā pasaulē.

 

Mūsu pienākums ir nodrošināt ikvienam tiesības lūgt  un saņemt drošu patvērumu, bēgot no vardarbības, vajāšanas, kara vai katastrofas savā zemē.

Kopš 1950. gada(??) esam saskārušies ar daudzām krīzēm daudzos kontinentos un snieguši būtisku palīdzību bēgļiem, patvēruma meklētājiem, iekšzemē pārvietotām personām un bezvalstniekiem, nereti esot šo cilvēku pēdējā cerība.

Mēs palīdzam glābt dzīvības un veidot gaišāku nākotni miljoniem cilvēku, kuri bijuši spiesti pamest savas mājas.

 

Par UNHCR Ziemeļeiropā

Pašlaik UNHCR aktivitātes Ziemeļeiropā pārrauga UNHCR Reģionālā pārstāvniecība Ziemeļeiropā, kas atrodas Stokholmā, Zviedrijā, kā arī UNHCR Reģionālais kontaktbirojs Viļņā, Lietuvā.

UNHCR pārstāvniecība Ziemeļeiropā izveidojās 1985. gadā, kad atvēra Reģionālo biroju Ziemeļvalstīm, kas atradās Stokholmā, Zviedrijā. Sākotnēji birojs atbildēja par UNHCR darbībām Dānijā, Somijā, Islandē, Norvēģijā un Zviedrijā, bet vēlāk to paplašināja, ietverot arī aktivitātes Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

UNHCR Reģionālās pārstāvniecības Ziemeļeiropā galvenie uzdevumi ir:

  • Atbalstīt valdības, tām ieviešot Eiropas un starptautiskos tiesību instrumentus attiecībā uz patvērumu un bezvalstniecību;
  • Uzraudzīt, lai patvēruma meklētājiem būtu piekļuve reģiona valstīm un lai tie varētu pieprasīt aizsardzību;
  • Atbalstīt par patvēruma procedūru atbildīgās iestādes, lai tās varētu attīstīt taisnīgas, efektīvas un augstas kvalitātes patvēruma procedūras;
  • Sniegt konsultācijas valdībām, partneriem un iesaistītajām pusēm par veidiem, kā iespējams palīdzēt bēgļiem integrēties šī reģiona valstīs;
  • Aicināt valdības rast risinājumu to valstu iekšienē esošo bezvalstnieku situācijai;
  • Nodrošināt, lai visas personas, kas atrodas UNHCR rūpju lokā, varētu īstenot savas tiesības, ņemot vērā vecumu, dzimumu un daudzveidību, kā arī lai valdības, partneri un iesaistītās puses šajā reģionā veicinātu un sekmētu  šo personu aktīvu līdzdalību;
  • Veicināt izpratni par miljoniem bēgļu visā pasaulē smago stāvokli, kā arī izgaismot bēgļu un patvēruma jautājumus;
  • Mobilizēt finansiālo un cita veida atbalstu UNHCR darbam visā pasaulē.