'
;

Bēgļi

Iedomājieties, ka jūs būtu spiesti pamest savu valsti, lai meklētu drošāku vietu. Ja jums paveiktos, jūs paspētu sagatavoties, ja ne - būtu jāatstāj viss un jādodas prom.

Bēgļi ir cilvēki, kas spiesti pamest savas valstis konflikta, kara vai vajāšanas dēļ. Viņus definē un aizsargā starptautiskie likumi, un viņus nedrīkst izraidīt vai spiest atgriezties situācijās, kurās viņu dzīvība un brīvība tiktu apdraudētas. Mēs organizācijā UNHCR palīdzam šiem cilvēkiem jau gandrīz 70 gadus.

Vairumam ir grūti pat iedomāties, kāda ir bēgļa dzīve. Tomēr teju 25,9 miljoniem cilvēku visā pasaulē tā ir baisa realitāte.

2018. gadā bēgļu skaits pasaulē pieaudzis līdz 20,4miljoniem. Papildu 5,5 miljons reģistrēto bēgļu tiek aprūpēti aptuveni 60 nometnēs Tuvajos Austrumos. Šo darbu veic ANO Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA). Tā tika izveidota 1949. gadā, lai nodrošinātu pārvietoto palestīniešu aprūpi.

Bēgļu aizsardzībai ir daudz dažādu aspektu. Tie iekļauj nodrošinājumu pret atgriešanu apstākļos, no kuriem bija spiesti bēgt, piekļuvi taisnīgām un efektīvām patvēruma piešķiršanas procedūrām, kā arī pasākumus, kuri nodrošina pamata cilvēktiesību ievērošanu laikā, kad tiek meklēts ilgtermiņa risinājums. UNHCR strādā dienu un nakti, lai paveiktu visu iepriekš minēto, tomēr vieni paši mēs to nespējam.

Jūsu atbalsts palīdz mums turpināt glābt miljoniem cilvēku dzīvības, nodrošinot viņu aizsardzību.