'
;

Patvēruma meklētāji

Patvēruma meklētājs ir cilvēks, kura lūgums piešķirt patvērumu vēl nav izskatīts. Katru gadu apmēram miljons cilvēku meklē patvērumu.

Valstīs ir izveidotas sistēmas, lai noteiktu, vai cilvēks ir atzīstams par personu, kurai nepieciešama starptautiska aizsardzība. Tomēr tad, kad notiek bēgļu masveida pārvietošanās (bieži – konflikta vai vardarbības rezultātā), ne vienmēr ir iespējams vai nepieciešams veikt individuālas pārrunas ar katru patvēruma meklētāju, kurš šķērso robežu. Šīs grupas nereti sauc par “prima facie” bēgļiem.

Mēs organizācijā UNHCR uzskatām, ka ikvienam ir tiesības lūgt patvērumu no vajāšanas, un mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu cilvēkus, kuriem tas ir nepieciešams.

2014. gada beigās apmēram 1,8 miljoni cilvēku pasaulē gaidīja lēmumu attiecībā uz savu patvēruma piešķiršanas lūgumu. Lai iegūtu plašāku informāciju un jaunākos statistikas datus, skat. mūsu ikgadējo ziņojumu Patvēruma meklēšanas tendences.