'
;

Valstu iekšienē pārvietotās personas

Valstu iekšienē pārvietotās personas (VIPP) drošības meklējumos nav šķērsojušas valsts robežas. Atšķirībā no bēgļiem šīs personas bēguļo savās pašu mājās.

Lai arī došanās bēgļu gaitās iemesli var būt līdzīgi, VIPP paliek savā valstī un par to drošību atbildīga joprojām ir attiecīgās valsts valdība, kas dažkārt ir personu pārvietošanas cēlonis. Tādēļ tie ir vieni no vismazāk pasargātajiem cilvēkiem pasaulē. Lai arī UNHCR sākotnējais pilnvarojums neaptver VIPP, mēs liekam lietā savu pieredzi un zināšanas, lai aizsargātu šos cilvēkus un sniegtu tiem palīdzību vairāku gadu garumā.

Uz 2014. gada beigām vardarbības iespaidā rekordliels skaits cilvēku – 38 miljoni – bija pārvietots valstu iekšienē. No tiem 11 miljoni tika pārvietoti 2014. gadā. Tas atbilst 30 000 cilvēku dienā (atbilstoši Norvēģijas Bēgļu padomes Pārvietošanas iekšzemē uzraudzības centra (Internal Displacement Monitoring CentreIDMC) Ženēvā datiem).

UNHCR 2014. gadā sniedza atbalstu aptuveni 26 miljoniem VIPP pasaulē. IDMC 2015. gada vispārējā pārskatā ziņoja, ka pārvietošanas iekšzemē jauno gadījumu vairākumu attiecīgajā gadā izraisīja ieilgusī krīze Kongo Demokrātiskajā Republikā, Irākā, Nigērijā, Dienvidsudānā un Sīrijā. Šajās piecās valstīs jauno pārvietošanas iekšzemē gadījumu skaits veidoja 60 % no kopējā apjoma pasaulē.

Irākas civiliedzīvotājus visvairāk skāra jaunie pārvietošanas iekšzemē gadījumi – vismaz 2,2 miljoni gadījumu 2014. gadā. Turklāt vismaz 40 % Sīrijas iedzīvotāju jeb 7,6 miljoni cilvēku tika pārvietoti iekšzemē – tas ir lielākais skaits pasaulē. Arī Eiropā notika masveida piespiedu pārvietošana – pirmo reizi vairāk nekā desmit gados. To izraisīja karadarbība Ukrainas austrumos, kur vairāk nekā 640 000 cilvēku bija spiesti atstāt mājas un doties bēgļu gaitās.