Pasaule

Eiropa

Ikmēneša statistikas apskats par situāciju Eiropā atrodams šeit.

 

Ziemeļeiropa

ANO Bēgļu aģentūras Ziemeļeiropas faktu lapas sniedz 2017.gada datu pārskatu par patvēruma meklētājiem, bēgļiem un bezvalstniekiem šajā reģionā.

Faktu lapas ļauj salīdzināt datus par atbraucēju skaitu, pārmitināšanas lietām, aizsardzību saņēmušo cilvēku kopējo skaitu un procentuālo daļu, kā arī atbraucēju skaitu dažādās Ziemeļeiropas reģiona valstīs (Dānijā, Igaunijā, Somijā, Islandē, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā, Somijā un Zviedrijā) pēdējo trīs gadu laikā.

Ziemeļeiropas valstu faktu lapu varat lejupielādēt (angļu valodā) šeit: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66034

Kā mēs iegūstam savus datus

UNHCR Lauka informācijas un koordinācijas nodaļas statistikas darbinieki seko tam, cik cilvēki ir spiesti pamest savas mājas, lai, pēkšņi sākoties lielai piespiedu pārvietošanas krīzei, mēs spētu paredzēt, cik daudziem cilvēkiem būs nepieciešama palīdzība, cik daudz palīdzības tiem būs vajadzīgs un cik daudz darbinieku mums jāiesaista.
Šie dati tiek publiskoti katru gadu mūsu ziņojumos Global Trends and Global Appeal.

Darbinieki

Darbinieki ir ANO Bēgļu aģentūras mugurkauls. 2015. gada beigās mūsu organizācijā strādāja vairāk nekā 9 700 darbinieku, no kuriem aptuveni 89 procenti strādā notikumu vietās. ANO Bēgļu aģentūra strādā 126 valstīs, organizējot darbu caur reģionālajiem birojiem un filiālēm, kā arī apakšbirojiem un lauka birojiem.

Mūsu darbinieki specializējas dažādās jomās, tostarp, juridiskajā aizsardzībā, administrācijā, sabiedriskajās lietās un veselības aizsardzības jautājumos.

Finanšu dati

Mūsu organizācija tiek gandrīz pilnībā finansēta no brīvprātīgiem ziedojumiem, no kuriem 86 procentus nodrošina Eiropas Savienības dalībvastu valdības. Seši procenti tiek iegūti no citām starpvaldību organizācijām un kopīgajiem finansēšanas mehānismiem, bet atlikušos sešus procentus mēs saņemam no privātā sektora, tostarp fondiem, korporācijām un sabiedrības. Turklāt mēs saņemam ierobežotu subsīdiju (divus procentus) no ANO budžeta administratīvo izmaksu segšanai, kā arī pieņemam nefinansiālu palīdzību, tostarp tādas preces kā teltis, zāles un kravas automobiļus.
ANO Bēgļu aģentūras tika izveidota 1950. gadā ar minimālu gada budžetu — 300 000 ASV dolāru, bet, pieaugot mūsu darba apjomam un organizācijas izmēram, pieauga arī izmaksas. 90. gados mūsu budžets jau pārsniedza 1 miljardu ASV dolāru gadā, bet 2013. gadā sasniedza augstāko vislīmeni — 5,2 miljardus ASV dolāru.

ANO Bēgļu aģentūras gada budžets aptver programmas, kas atbalsta pastāvīgās operācijas un palīgprogrammas, lai nodrošinātu ārkārtas palīdzību, piemēram, Sīrijas krīzē cietušajiem un liela mēroga repatriācijas operācijas.
Jaunāko informāciju par ANO Bēgļu aģentūras finansējumu atradīsiet mūsu Global Focus(??) tīmekļa vietnē.