Select a language for our global site:

Select a country site:
 
ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) jaunākajā ziņojumā uzsver, ka koronavīruss ir nopietns drauds bēgļu izglītībai – puse no bēgļu bērniem visā pasaulē neapmeklē skolu.

ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) jaunākajā ziņojumā uzsver, ka koronavīruss ir nopietns drauds bēgļu izglītībai – puse no bēgļu bērniem visā pasaulē neapmeklē skolu.

Šodien publicētajā ziņojumā “Coming Together for Refugee Education” (“Kopīgā cīņā par bēgļu izglītību”) ANO Bēgļu aģentūra (UNHCR) brīdina par starptautiskās sabiedrības iesaistīšanās nepieciešamību, lai novērstu postošās sekas, ko atstājis Covid-19 uz bēgļu izglītības iegūšanu – miljoniem gados jaunu bēgļu, kuri dzīvo pasaules vismazāk aizsargātajās kopienās, iespējas izglītoties tiks būtiski ietekmētas. Šajā ziņojumā izmantoti kopējie dati  par uzņemšanu skolās 2019./2020. mācību gadā.  Ziņojumā pieminēts, ka, lai gan Covid-19 ir atstājusi nelabvēlīgu ietekmi uz bērnu izglītību visās valstīs, bēgļu bērni ir īpaši nelabvēlīgā situācijā. Pirms pandēmijas iespējamība, ka bērns neapmeklēs skolu, bēgļu bērnu vidū bija divreiz […]

10 Fakti Par Bēgļiem

10 Fakti Par Bēgļiem

UNHCR, ANO Bēgļu aģentūra, piedāvā 10 svarīgus fakus par bēgļiem, lai veicinātu uz faktiem balstītas diskusijas.