Statistikk om flyktninger og asylsøkere i Nord-Europa

UNHCRs faktaark for Nord-Europa gir en oversikt over asølsøkere, flyktninger og statsløse i regionen i 2017.

MERK: Dette er ikke den siste oppdateringen. Finn det siste faktaark fra UNHCR for Nord-Europa her.

Hvor mange asylsøkere kom til de ulike landene i Nord-Europa i fjor, hvem var de og hvor kom de fra? Hvor mange ble innvilget beskyttelse i 2017 og hvor mange kom som kvoteflyktninger?

UNHCRs faktaark for Nord-Europa, som dekker Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige, gir en oversikt over asølsøkere, flyktninger og statsløse i regionen i 2017. Faktaarkene gjør det mulig å sammenligne antallet kvoteflyktninger, hvor mange som innvilges asyl, prosentandelen disse utgjør, samt antallet nye asylsøkere for de siste tre årene i de ulike landene.

Du kan laste ned faktaarkene for Nord-Europa (på Engelsk) her: https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63732