Flyktningentreprenører skaper arbeidsplasser i Rwanda

UNHCRs partner i Rwanda, Inkomoko, lærer opp flyktningentreprenører i forretningsferdigheter. Resultatene er slående: Flyktningene blir mer selvhjulpne, skaper bedre levekår for seg selv, og skaper arbeidsplasser og økonomisk vekst.

© UNHCR / Hector Perez.

Jacqueline Muhimpundu kom til Rwanda i 2015. Sammen med barna sine flyktet hun fra usikkerheten og volden i hjemlandet Burundi. Ektemannen ble igjen, og hun vet ikke om han lever eller ikke.

«Jeg har ikke hørt fra ham siden januar 2016. Jeg vet ikke hvor han er», sier Jacqueline, som bor alene med sine fire barn og forsørger dem alene.

I Burundi solgte Jacqueline tekstiler på markedet, men i Rwanda har hun skapt sin egen virksomhet basert på ferdigheter hun lærte fra UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger, da hun ble tvunget til å flykte til Kenya for mange år siden. Nå har Jacqueline blitt flyktning for tredje gang i sitt liv – men hun er også gründer og utvikler sin egen såpeproduksjonsvirksomhet.

«Da jeg kom til Rwanda, var det det første jeg tenkte på, fordi jeg visste at jeg allerede hadde ferdighetene som trengtes», forklarer Jacqueline.

Vi tror at med deres ferdigheter og forretningstankesett kan de virkelig bidra til utviklingen av landet. Og de kan bli selvhjulpne.

Hun er en av mange flyktninger i Rwanda som har hatt stor nytte av treningsprogrammene som tilbys av Inkomoko, som er en UNHCR-partner. Inkomoko er det rwandiske datterselskapet av det afrikanske gründerkollektivet, og de arbeider med både lokale gründere og flyktninggründere.

«Når flyktningene ankommer, kommer de med et sett av ferdigheter. De er her fordi de trenger sikkerhet, men vi tror at med deres ferdigheter og forretningstankesett kan de virkelig bidra til utviklingen av landet. Og de kan bli selvhjulpne», forklarer Lydia Irambona, direktør for spesialprosjekter og regjeringsforbindelser ved Inkomoko.

I år har 1 699 flyktningentreprenører blitt uteksaminert ved Inkomokos program – det betyr at de fullfører opplæring i alle aspekter av å drive en bedrift: Fra bokføring og salg til markedsføring og kundebehandling.

«Vi lærer dem hvordan de kan drive forretninger i Rwanda, inkludert hva en gründer bør og ikke bør gjøre. Vi jobber med bedrifter fra alle sektorer –  landbruk, detaljhandel, engros, restauranter og mote», sier Lydia Irambona.

IMGL8327

“We believe that with their skills and a business mindset refugees can really contribute to the development of the country. And they can become self-reliant,” Lydia Irambona explains. She is director of Special Projects and Government Relations at Inkomoko. Photo © UNHCR / Hector Perez.

UNHCR’s partner Inkomoko in Rwanda is working with refugee entrepreneurs, teaching them business skills such as marketing, customer care, bookkeeping etc, helping them grow their businesses and become self-reliant.

Jacqueline Muhimpundu fled Burundi in 2015 with her children and came to Rwanda. She produces soap, and since she joined the program with Inkomoko, her business has seen big and positives changes. She has been able to move into a bigger house with her family, and she now has 5 employees, including locals.

IMGL8377

UNHCR’s partner Inkomoko in Rwanda is training local and refugee entrepreneurs, enabling them to grow their businesses thus improving their own situation as well as creating jobs for others. Last year, the refugee entrepreneurs graduating Inkomoko’s program in total created more than 2.400 jobs. Photo © UNHCR / Hector Perez.

 

Programmet er gratis for flyktningene –  finansieringen kommer dels fra UNHCR og dels fra andre givere og partnere som Mastercard. Men verdien vises i resultatene. De voksende bedriftene skaper arbeidsplasser – i 2017 ble totalt 2 492 arbeidsplasser skapt av flyktningentreprenører – og de opplever store økninger i inntekter og vekst også, viser statistikken fra Inkomoko.

Ifølge Lydia Irambona er rekrutteringen av omlag 1 600 nye flyktningentreprenører til opplæringen i 2019 i gang – og i tillegg vil Inkomoko snart utvide virksomheten til Kenya, og åpne en ny avdeling i flykningleiren Kakuma.

«Med tilstrømning av flyktninger i mange land, og flyktningkrisen som er over hele verden, vil utvidelsen av Inkomokos tjenester i andre land være en måte å vise at flyktninger er verdige mennesker som kan være selvhjulpne dersom de får muligheten», sier hun.

Mitt håp for fremtiden er at jeg kan øke kapitalen og virksomheten min, slik at jeg kan åpne flere avdelinger.

For Jacqueline Muhimpundu har opplæringen med Inkomoko satt et betydelig merke på virksomheten hennes –  og dermed evnen til å forbedre leveforholdene for seg selv og familien sin.

«Siden jeg ble med i programmet ser jeg en stor forskjell på virksomheten min. Jeg startet alene med å produsere såpen i et lite rom ved siden av rommet der jeg sov med barna mine. Nå som virksomheten min har vokst, har jeg kunnet ansette medarbeidere for å hjelpe meg, og jeg har råd til et større hus til familien min», sier Jacqueline.

Hun har for tiden fem ansatte, to andre flyktninger og tre lokale rwandere, men hennes ambisjoner slutter ikke her:

«Mitt håp for fremtiden er at jeg kan øke kapitalen og virksomheten min, slik at jeg kan åpne flere avdelinger. Jeg ønsker å utvide utenfor Kigali og til andre land. Jeg ønsker å utvide virksomheten min til Burundi når det blir fred der.»

Siden UNHCRs flyktningrespons i Rwanda er veldig underfinansiert, er aktivitetene og operasjonen veldig avhengige av ikke-øremerket støtte, som kommer fra givere som Danmark. I 2017 var Danmark UNHCRs sjette største giver av ikke-øremerket støtte.