Krisesituasjon for flyktningers utdanningsmuligheter: Mer enn halvparten av verdens flyktninger i skolealder får ikke utdanning

Av 7,1 millioner flyktningbarn i skolealder går 3,7 millioner – mer enn halvparten – ikke på skole, viser ny rapport fra UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger.

Rapporten Stepping Up: Refugee Education in Crisis viser at når flyktningbarn blir eldre, blir det vanskeligere å overvinne de barrierer og utfordringer som hindrer dem i å få tilgang til utdanning: bare 63 prosent av flyktningbarna går på barneskolen, mot 91 prosent globalt. Globalt får 84 prosent av ungdommene en videregående utdanning, mens bare 24 prosent av flyktningene får denne muligheten.

“Skolen er et sted hvor flyktninger får en ny sjanse,” sa Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger. “Vi svikter flyktningene ved å ikke gi dem muligheten til å bygge kompetansen og kunnskapen de trenger for å investere i egen framtid.”

Den bratte nedgangen i innmelding av flyktningbarn fra grunnskole til ungdomsskole er et direkte resultat av manglende midler til utdanning av flyktninger. På bakgrunn av dette ber UNHCR regjeringer, privat sektor, utdanningsorganisasjoner og givere om å gi økonomiske støtte til et nytt initiativ for å komme raskt i gang med videregående opplæring for flyktninger.

“Vi må investere i flyktningers utdannelse eller betale prisen for at en hel generasjon av barn skal være dømt til å vokse opp uten å kunne leve et selvstendig liv, finne arbeid og være fullstendige bidragsytere til samfunnet,” la Grandi til.

Målet for skoleinitiativet er å bygge og renovere skoler, utdanne lærere og gi økonomisk støtte til flyktningfamilier, slik at de får råd til å sende barna til skolen.

Årets rapport oppfordrer også til å inkludere flyktninger i nasjonale utdanningssystemer i stedet for at de overlates til ikke-offisielle parallellskoler, og til at de får følge en formell, anerkjent læreplan hele veien gjennom førskole, grunnskole og videregående skole. Dette vil gi dem de anerkjente kvalifikasjonene som kan være springbrettet til universitets- eller høyere yrkesutdanning.

På det nåværende tidspunkt er det slik at selv om flyktningungdommer overvinner oddsene og kommer seg gjennom videregående skole, vil bare 3 prosent være så heldige å få en plass på en form for høyere utdanning. Dette tallet blekner i sammenligning med den globale andelen på 37 prosent.

UNHCR oppfordrer også til en mer realistisk innstilling hos skoler, universiteter og utdanningsdepartementer når det gjelder kravet om identitetsdokumentasjon. Mange flyktninger er utestengt fra klasserommet fordi de måtte reise fra eksamens- og kursbevis, samt ID-dokumenter, da de flyktet fra hjemmene sine. Selv dersom disse dokumentene hadde vært tilgjengelige, nekter noen vertsland å anerkjenne vitnemål utstedt i flyktningenes hjemland.

Spørsmålet om utdanning for verdens flyktningbarn er akutt. Ved utgangen av 2018 var det globalt mer enn 25,9 millioner flyktninger, 20,4 millioner under UNHCRs mandat. Omtrent halvparten var under 18 år, og millioner levde i langvarige flyktningsituasjoner, med lite håp om å kunne vende hjem igjen i nær fremtid.

Å samle støtte til initiativet om videregående utdannelse vil være en sentral del av kommende Global Refugee Forum, som finner sted i desember 2019 og er en viktig anledning for å styrke den samlede, globale reaksjonen på flyktningsituasjonen.